Sejm przyjął przepisy wprowadzające darmowe medykamenty dla osób mających skończone 75 lat. Wybrane leki mają być bezpłatne dla seniorów od września, ale ich lista będzie ograniczona.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Jednak dopiero od września zostaną uruchomione dopłaty. Do tego czasu minister zdrowia przedstawi pierwszą listę leków oznaczonych jako „S” – dla seniorów. Z ustnych deklaracji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz jego zastępców wiemy, że mają to być nie tylko najtańsze medykamenty. W pierwszej kolejności MZ chce wybrać te, do których dopłaty wynoszą np. kilkadziesiąt złotych, a nie 3,2 zł – jak przy lekach z opłatą ryczałtową.
Na dopłaty budżet państwa przeznaczy w tym roku maksymalnie 125 mln zł. Środki jednak zostaną zwiększone w kolejnych latach m.in. ze względu na to, że obejmą wtedy cztery kwartały, a nie jak w tym roku jeden. W 2017 r. budżet przeznaczy na to zadanie 564,3 mln zł, w kolejnych latach więcej, ale – jak wskazuje demografia – i seniorów będzie przybywać. W razie przekroczenia założonych kwot lista leków będzie od razu ograniczana.
Recepty „S” będą mogli wypisywać tylko lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w podstawowej opiece zdrowotnej. Zdaniem Biura Analiz Sejmowych oraz opozycji utrudni to osobom starszym korzystanie z rządowej pomocy. Mimo apeli uprawnienia nie przyznano nawet lekarzom geriatrom.
Przyznając dopłaty tylko dla jednej grupy osób, rząd powoływał się na to, że seniorzy często odchodzą z aptek z kwitkiem, bo nie stać ich na medykamenty. Ponadto w Konstytucji RP wpisano, że choć Polacy mają równy dostęp do zdrowia, to państwo powinno szczególnie zadbać o seniorów, dzieci i ciężarne. I niewykluczone, że i dla nich powstaną listy leków za darmo. – Możliwe, że w przyszłości uda się rozszerzyć ten projekt na innych pacjentów – mówił w Sejmie Radziwiłł. Pytany przez nas zastrzegał jednak, że za wcześniej, jeszcze, by o tym mówić.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu