Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną, może liczyć na wsparcie finansowe z urzędu pracy.

Powiatowe urzędy pracy mają do dyspozycji szereg instrumentów do walki z bezrobociem, a wiele z nich polega na refundacji części kosztów, jakie firma ponosi zatrudniając pracownika. Kwoty przeznaczone na różne formy pomocy nie są małe - Urząd Pracy m. st. Warszawy w 2015 roku wydał na cel z środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 27 mln zł, a w tym roku ma zamiar wydać już ponad niż 38,5 mln zł.

Refundacja wynagrodzeń i składek dla osób do 30. roku życia