Tańsze zakupy i tankowanie, bilety na pociąg czy wejściówki do kina. To tylko niektóre przywileje, jakie daje Karta Dużej Rodziny. Komu przysługuje ten system zniżek i jak się o niego ubiegać?
Karta Dużej Rodziny / Inne

Rodziny z trójką, czwórką czy piątką dzieci, zwane rodzinami 3+, mogą ubiegać się o kartę, której posiadanie uprawnia do dodatkowych zniżek. Dotyczą one ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, restauracji czy księgarni w całej Polsce. Dodatkowe uprawnienia obowiązują zarówno w w instytucjach publicznych jak i prywatnych. Jak podaje MRPiPS, celem takiej karty jest więc obniżenie kosztów codziennego życia.

Reklama

Co konkretnie daje Karta Dużej Rodziny? Uprawnieni, czyli posiadacze karty mogą korzystać z oferty ponad 10 tys miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Ich adresy publikuje MRPiPS. Poza zniżkami przy zakupie jedzenia, książek odzieży czy paliwa, posiadacze tej karty mogą liczyć na obniżone koszty rachunków telefonicznych czy za usługi bankowe. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Może to zrobić jedynie pełnoletni członek rodziny w imieniu każdego z jej członków. Karta przyznawana jest każdemu z członków rodziny. Zawiera dane osobowe każdego z nich wraz ze zdjęciem.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
pobierz plik

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

O kartę mogą wystąpić także opiekunowie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, którzy w rozumieniu ustawodawcy, definiowani są jako rodzice. Podopieczni z domów dziecka otrzymają wówczas kartę na czas umieszczenia w danej pieczy zastępczej.