Propozycje rządu, które mają skłonić Polaków do oszczędzania w III filarze emerytalnym zawarte w planie Morawieckiego, to dobry kierunek; Nowoczesna jest otwarta na daleko idącą współpracę w tej kwestii - powiedział szef Nowoczesnej Ryszard Petru.

"Cieszy mnie to, że mamy z wicepremierem Morawieckim identyczne propozycje w kwestii dodatkowego oszczędzania w ramach III filara" - powiedział PAP lider Nowoczesnej Ryszard Petru.

Zapowiedział jednocześnie, że jego ugrupowanie jest otwarte na "daleko idącą współpracę w tej kwestii". "Chciałbym poznać jednak szczegóły propozycji wicepremiera Morawieckiego, bo dobrze by było, gdyby sprawa III filara nie zakończyła się na etapie deklaracji, ale faktycznie można byłoby nad tą sprawą popracować ponad podziałami" - podkreślił.

W połowie lutego rząd przyjął przygotowany przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", w którym wskazano nowe kierunki działań państwa i nowe impulsy, które mają zapewnić polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości. W poniedziałek plan ten został zaprezentowany podczas sesji Narodowej Rady Rozwoju, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Zgodnie z programem odpowiedzialny rozwój ma się opierać na pięciu filarach: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej, zrównoważonym rozwoju społecznym i regionalnym.

Ponadto plan ma zachęcić Polaków do oszczędzania poprzez np. programy oszczędnościowe dla pracowników z formułą domyślnego uczestnictwa, które mają być oparte o Pracownicze Programy Emerytalne, IKE oraz IKZE. Odpowiedzią na spadek zapotrzebowania na pracę ma być z kolei akcjonariat pracowniczy.

Lider Nowoczesnej uważa, że Morawiecki "pokazał jeden z elementów, bardzo ważny, ale niewystarczający, gdyż nie wszyscy są pracownikami". "Aby zapisać się do takiego programu, musimy mieć pracodawcę, tymczasem w Polsce mamy bardzo dużo osób, które prowadzą działalność gospodarczą i w tym momencie tych osób to rozwiązanie nie mogłoby objąć" - zwrócił uwagę.

Petru przypomniał jednocześnie, że na przełomie 2014 i 2015 r. Towarzystwo Ekonomistów Polskich, którym wówczas kierował, przygotowało raport dotyczący propozycji zmian w III filarze systemu emerytalnego. Dokument ten powstał na prośbę ówczesnej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Ireny Wóycickiej.

"Przedstawiliśmy wówczas trzy rozwiązania do dyskusji z rekomendacją na dokładnie to samo rozwiązanie, które proponuje obecnie wicepremier Morawiecki" - powiedział PAP.

Petru poinformował jednocześnie, że kopię tego raportu wysłał do wicepremiera Morawieckiego."Raport TEP jest na tyle szczegółowy, zawiera m.in. analizy budżetowe, że na jego bazie można byłoby przygotować projekt ustawy dotyczącej zmian w III filarze" - dodał.

W swoim raporcie TEP zaproponował trzy propozycje rozwiązań, które miałyby pobudzić skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania. Propozycje te można byłoby kompilować. Pierwsza z nich przewiduje automatyczny zapis każdego pracownika do programu pracowniczego. Pracodawca finansowałby składkę albo z Funduszu Świadczeń Społecznych, albo też z Funduszu Pracy, a pracownik dokładałby do tego swoją część. Wariant ten przewiduje, że pracownik mógłby wystąpić z takiego programu, jeśliby mu się on nie podobał.

Kolejna propozycja przewiduje jednorazową dopłatę (1000 zł) przy zakładaniu konta emerytalnego. Trzecia propozycja TEP przewiduje ulgi podatkowe.

III filar emerytalny to indywidualne programy emerytalne. Ten system jest całkowicie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przeznaczonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to Pracownicze Programy Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), a także ubezpieczenia na życie, lokaty bankowe czy uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych.