statystyki

500 zł na dziecko: Ministerstwo wyjaśnia przepisy

autor: Michalina Topolewska12.03.2016, 08:00; Aktualizacja: 17.03.2016, 12:08
Dziecko, sąd, prawo

W przypadku bliźniaków to rodzic wskazuje, które z nich będzie traktowane jako pierwszeźródło: ShutterStock

We wszystkich województwach odbyły się szkolenia dla samorządów, podczas których pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomagali rozwikłać niejasności przepisów i wyjaśniali, jak radzić sobie z przyznawaniem świadczeń wychowawczych. Przedstawiamy najważniejsze poruszane na spotkaniach zagadnienia. Publikujemy także pytania zadawane przez przedstawicieli gmin. Liczymy, że taki podsumowujący spotkanie materiał przyda się w gorącym okresie przed startem programu Rodzina 500+.

UPRAWNIENI

Prawo do świadczenia wychowawczego mają przede wszystkim obywatele polscy i niektórzy cudzoziemcy. Pierwszą z kategorii cudzoziemców są osoby, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, czyli pochodzące z UE, EOG i Szwajcarii. Druga to obywatele krajów, z którymi Polska ma podpisane umowy dwustronne, z których wynikałoby prawo do świadczeń wychowawczych. Obecnie nie ma takich umów. Dwie kolejne grupy cudzoziemców to osoby, które mają zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na wysokie kwalifikacje na rynku pracy (art. 127 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) oraz takie, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Te dwie ostatnie kategorie obywateli innych państw mogą otrzymywać świadczenie wychowawcze tylko wtedy, gdy przebywają w Polsce łącznie z członkami swoich rodzin. Jest to różnica w stosunku do cudzoziemców z UE, wobec których nie jest wymagane wspólne zamieszkiwanie.

USTALANIE DOCHODU

Ustawowa definicja dochodu jest taka sama jak przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Są to przede wszystkim dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, kartą podatkową, ryczałtem lub od których nie jest odprowadzana należność do urzędu skarbowego. W stosunku do rodzin, które mają przyznany zasiłek rodzinny na bieżący okres, a teraz będą wnioskować o świadczenie wychowawcze, mając na uwadze to, że będą brane dochody z tego samego roku kalendarzowego – 2014 – nie jest uzasadnione powtórne zbieranie informacji o ich wysokości. Sytuacja dochodowa tej rodziny jest bowiem ustalona, a zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego to, co jest znane organowi z urzędu, nie musi być potwierdzane zaświadczeniami lub oświadczeniami. Jak to będzie rozwiązane w praktyce, zależy od decyzji jednostki przyznającej świadczenie wychowawcze – czy będzie to np. notatka, czy ksero dokumentów dołączone do teczki w sprawie 500 zł na dziecko. Warto też zwrócić uwagę, że wśród dochodów znajduje się nowa pozycja, a mianowicie kwota zwracana rodzicowi w związku z niewykorzystaniem pełnej ulgi podatkowej na dziecko. Po raz pierwszy pojawiła się ona w 2015 r., dlatego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia br., kiedy uwzględniane są dochody z 2014 r., kwota ulgi w ogóle nie jest istotna.

INSTYTUCJA ZAPEWNIAJĄCA CAŁODOBOWE UTRZYMANIE

Jej definicja zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci różni się od tej występującej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Nie wymienia ona zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, zakładu opiekuńczo-leczniczego i placówki opiekuńczo-wychowawczej. Te trzy podmioty nie są traktowane jako instytucje, które zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie. Należy pamiętać o brzmieniu art. 7 ustawy wprowadzającej 500 zł, który mówi, że osoba umieszczona w takiej instytucji lub pieczy zastępczej nie jest traktowana jako członek rodziny i jej dochód też nie jest uwzględniany. Ważne jest sformułowanie o umieszczeniu, bo nawet jeśli dziecko jest urlopowane i np. podczas wakacji lub ferii jest z rodziną biologiczną, to dopóki nie zmieni się orzeczenia sądu, to tego dziecka nie ma cały czas w jej składzie. Taka sama zmiana związana z wyłączeniem trzech podmiotów z definicji instytucji nastąpi w świadczeniach rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym od 1 kwietnia br.


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane