Senatorowie PiS poinformowali podczas dzisiejszej debaty w Senacie, że są za odrzuceniem w całości trzech ustaw: o ZOZ-ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawy wprowadzającej. Senat debatuje nt. pakietu ustaw zdrowotnych, przyjętych w zeszłym tygodniu przez Sejm. Senacka komisja zdrowia wniosła do nich poprawki.

Stanisław Karczewski (PiS), uzasadniając wniosek o odrzucenie ustawy o ZOZ-ach podkreślił, że klub PiS przeciwny jest obligatoryjnym przekształceniom szpitali w spółki. Jego zdaniem, nie należy zmuszać do przekształceń placówek dobrze funkcjonujących.

Karczewski miał też zastrzeżenia do trybu procedowania ustaw. "Narzucono zbyt duże tempo, senatorowie nie mieli czasu zapoznać się bliżej z tą ustawą. Zgłosiliśmy wnioski o odłożenie debaty, powołanie podkomisji, ale zostały one odrzucone albo w ogóle nie poddawane pod głosowanie" - zaznaczył senator PiS.

"Ustawa o pracownikach ZOZ-ów pozbawia ich większości przywilejów"

Z kolei Janina Fetlińska (PiS), argumentując wniosek o odrzucenie ustawy o pracownikach ZOZ-ów, podkreśliła, że choć komisja wprowadziła do ustawy poprawki zgodne z postulatami strony społecznej, wciąż jednak pozbawia ona pracowników większości przywilejów. Fetlińska zwróciła uwagę, że ustawa wydłuża czas pracy osób pracujących w warunkach, które mogą być szkodliwe - bez podniesienia wynagrodzeń tych osób.

Z kolei Stanisław Gogacz (PiS) zwrócił uwagę, że udzielenie ZOZ-om pomocy publicznej, co zakłada ustawa wprowadzająca reformę, może budzić wątpliwości. Senator miał zastrzeżenia do formy udzielania pomocy publicznej.

Jak wyjaśnił przewodniczący komisji zdrowia Władysław Sidorowicz (PO), poprawki wprowadzone do ustawy o ZOZ-ach poszerzają katalog stanowisk kierowniczych zgodnie z postulatami środowiska zwłaszcza pielęgniarskiego.

Poprawki do ustawy o pracownikach ZOZ-ów gwarantują im m.in. dodatki za wysługę lat, odprawy emerytalne i rentowe oraz prawo do nagród jubileuszowych. Komisja przyjęła także poprawkę umożliwiającą pracownikom ubieganie się o pokrycie przez pracodawcę kosztów doskonalenia zawodowego.

"Kampania oskarżająca PO o próbę upłynnienia majątku przekształcanych placówek"

Sidorowicz dodał, że do ustawy wprowadzającej zaproponowano m.in. poprawkę doprecyzowującą kwestię dzierżawienia nieruchomości spółkom zarządzającym ZOZ. Według poprawki, organ dokonujący przekształcenia, w zamian za udział albo akcje, będzie wnosił tytułem wkładu niepieniężnego do spółki prawo dzierżawy nieruchomości wskazanych przez podmiot, który utworzył ZOZ. "To swego rodzaju bezpiecznik w stosunku do kampanii oskarżającej PO o próbę upłynnienia majątku przekształcanych placówek" - mówił senator.

Do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta komisja wniosła dwie poprawki, m.in. przewidującą, że wgląd do dokumentacji pacjenta po jego śmierci ma osoba upoważniona przez niego za życia. Do ustaw o akredytacji i o konsultantach w ochronie zdrowia wprowadzono kilka technicznych poprawek.