statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 3 marca 2016

autor: Marcin Nagórek03.03.2016, 08:51; Aktualizacja: 03.03.2016, 10:29
gorączka, pacjent, choroba, leczenie

Dlaczego nie każda przewlekła choroba uzasadnia umorzenie składek?źródło: ShutterStock

● Dlaczego nie każda przewlekła choroba uzasadnia umorzenie składek

● Kiedy wspólna praca małżonków nie oznacza współpracy w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych

● Czy przedsiębiorca ma wpływ na to, kto będzie przeprowadzał u niego kontrolę

● Jakie konsekwencje ponosi ZUS, gdy wystawi błędne rozliczenie podatkowe

● Co powinien zrobić ubezpieczony, gdy organ rentowy uchylił swoją decyzję w trakcie postępowania sądowego

● Zalegam w ZUS ze składkami na kwotę ok. 8000 zł. Co prawda firma nadal działa, ale uzyskuję z niej niewielkie przychody (ok. 2800 zł miesięcznie). W jej prowadzeniu pomaga mi rodzina, bo mój stan zdrowia nie pozwala na poświęcenie jej całego mojego czasu. Jestem przewlekle chory, na leczenie wydaję ok. 400 zł. Do tego spłacam kredyt i opiekuję się swoją matką. Złożyłem wniosek o umorzenie, ale ZUS wydał decyzję odmowną. Jak wynika z uzasadnienia, główną przyczyną było to, że nie zamknąłem firmy i wciąż na niej zarabiam, a do tego spłacam kredyt, a nie zaległości składkowe. A przecież te pieniądze nie wystarczają na wiele. Po opłaceniu wszystkich zobowiązań pozostaje mi naprawdę niewielka kwota, nie mam więc szans na spłacenie długu wobec ZUS. Czy ZUS ma rację? Czy jest szansa na zmianę decyzji przez sąd?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) pozwala na umorzenie składek tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Co należy rozumieć pod tym pojęciem, określa art. 28 ust. 3 pkt 1–6 ustawy systemowej. Składki są więc całkowicie nieściągalne, gdy:

  • dłużnik zmarł i nie pozostawił żadnego majątku;
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z określonych przyczyn;
  • dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności i nie ma majątku, z którego można egzekwować należności;
  • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził, że dłużnik nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
  • ustalono, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne;
  • nie odzyskano należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub umorzonym postępowaniu upadłościowym.

Wyjątkowo mogą być umarzane także te należności, które nie spełniają warunku całkowitej nieściągalności, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami tych składek. Szczegółowe zasady umarzania na tej podstawie, z uwzględnieniem dodatkowych przesłanek uzasadniających umorzenie oraz ważnego interesu osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stanu finansów ubezpieczeń społecznych, zostały określone w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Rozporządzenie to precyzuje, że ZUS może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, iż ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny. W szczególności dotyczy to przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiające zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.


Pozostało jeszcze 64% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane