Gminy już wiedzą, ile dostaną pieniędzy na żłobki i kluby dziecięce. Czekają natomiast na start drugiego rządowego programu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło właśnie tegoroczną edycję konkursu Maluch, który pozwala uzyskać budżetowe dotacje na tworzenie i utrzymanie placówek przeznaczonych dla dziećmi poniżej 3. roku życia. Dzięki niemu w tym roku powstanie m.in. 5,6 tys. nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
O ile jednak ten konkurs został szybko ogłoszony, a jego wyniki są już znane, to inaczej jest w przypadku programu Senior-WIGOR, który jeszcze nie wystartował. Został on po raz pierwszy wprowadzony w ubiegłym roku, a jego celem jest wspieranie samorządów w uruchamianiu dziennych domów pobytu dla osób starszych. Liczba tych placówek jest bowiem zbyt mała w porównaniu do potrzeb.
W ramach programu gminy oraz powiaty mogą otrzymać budżetowe środki na adaptację i wyposażenie budynków, w których powstaną domy Senior-WIGOR oraz na pokrycie bieżących kosztów ich funkcjonowania (nie więcej niż 200 zł miesięcznie na jednego emeryta). Niestety nie wiadomo, kiedy tegoroczny konkurs zostanie uruchomiony.
Reklama
Na początku lutego br. Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiadając na pytania posłów z komisji polityki senioralnej, wskazywała, że resort pracy czeka jeszcze z ogłoszeniem nowej edycji, aż wpłyną sprawozdania z realizacji tej ubiegłorocznej. Mają one posłużyć do oceny pierwszej edycji programu i wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w zasadach ubiegania się o dotacje.
– Minął już miesiąc, a my dalej nic nie wiemy, ale na pewno będziemy starali się o dofinansowanie na utrzymanie naszej placówki – mówi Tadeusz Wasilewski, kierownik Dziennego Domu Senior-WIGOR w Gryfinie.
Późny termin ogłoszenia konkursu może spowodować, że nie będzie się on cieszył dużym zainteresowaniem. Taki problem pojawił się już przy pierwszej edycji. Jak informowała Elżbieta Bojanowska, dofinansowanie uzyskało wtedy 119 projektów, ale ostatecznie z przyjęcia dotacji zrezygnowało 21 oferentów. Było to spowodowane właśnie zbyt krótkim okresem na wydatkowanie pieniędzy. Konkurs został rozstrzygnięty pod koniec lipca, a samorządy musiały najpóźniej 31 grudnia 2015 r. uruchomić domy Senior-WIGOR. Gdyby nie zdążyły, musiałyby zwracać pieniądze do budżetu. Dlatego część z nich postanowiła w ogóle nie przyjmować dotacji.
40 mln zł ma wydać budżet na tegoroczną edycję konkursu Senior-WIGOR