Sytuacja na rynku pracy w Polsce nieznacznie się poprawia. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje, że dzięki wzrostowi zatrudnienia poziom bezrobocia w przyszłym roku obniży się do stanu 9,2% w porównaniu z obecnym. W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 9,7% i był to kolejny już miesiąc z jednocyfrowym wynikiem.

Z raportu „Wybrane zagadnienia rynku pracy" GUS wynika, że liczba osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, bądź umowy zlecenie spadła o 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Mowa tu o osobach, które nie posiadają nigdzie indziej żadnego źródła zatrudnienia i jednocześnie nie pobierają żadnego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie jest taka sama, jak w latach poprzednich i wynosi 13%. W grupie tej najwięcej osób zatrudnionych jest w branży handlu (33%), przemyśle (23%) oraz budownictwie (13%). Na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym kształtuje się również liczba osób, które są samozatrudnione (czyli prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Najlepiej płatne branże w Polsce

Najlepiej opłacane zawody w Polsce znajdują się w takich branżach, jak bankowość i finanse, sprzedaż i zakupy, ubezpieczenia, inżynieria i projektowanie, przemysł i produkcja, budownictwo i architektura; HR, kadry i trenerzy biznesu; kierownictwo; informatyka, komputery i Internet, jak również transport i auto-moto.

Zadowolenie Polaków z posiadanej pracy

Poziom zadowolenia z wykonywanej pracy nie jest wśród Polaków wysoki. Jak wskazują dane badania Opinion Matters, aż 40% zatrudnionych w kraju ma w swoich planach zmianę pracy na przestrzeni najbliższych trzech lat. W ciągu najbliższego roku przejście do innego pracodawcy jest w rozważaniach 17% badanych. Oznacza to, że firmy muszą coraz bardziej starać się o zatrzymanie u siebie utalentowanych pracowników, których praca jest motorem skutecznej działalności przedsiębiorstwa.

Koszty zatrudnienia pracowników w Polsce

Pomimo stałego niezadowolenia pracodawców dotyczącego wysokich nakładów na pracę, Polska znajduje się na szóstym miejscu w danych Eurostatu. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1 750, 00 zł, a całkowity koszt zatrudnienia kształtuje się na poziomie 2 110,68 zł (przy założeniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).

Wynagrodzenie w perspektywie ofert pracy w 2015 roku

W przypadku 45,9% ofert pracy oferowane wynagrodzenie kształtowało się na maksymalnym poziomie 2 000 zł. Oferty z wynagrodzeniem w przedziale od 2 000 zł do 3 500 zł zajęły 25,3% całości, a oferty z pensją od 3 500 zł do 6 000 zł wypełniły 15,9% rynku. Kilkuprocentowe wskaźniki osiągnęły oferty pracy w wynagrodzeniem od 6 000 zł do 8 000 zł oraz wyższym.

Dobry rok dla agencji zatrudnienia

W porównaniu do ostatniego roku o niemal 6% wzrosła liczba osób zatrudnionych przez agencje pośrednictwa pracy. W dalszym ciągu największą grupą osób korzystających z usług agencji są ludzie młodzi do 26 r. ż. W III kwartale bieżącego roku wrosła natomiast liczba osób 50+, które również skorzystały z tego rodzaju zatrudnienia. Większe zainteresowane wiąże się ściśle z brakami kandydatów do pracy na stanowiska nie wymagające kwalifikacji w obszarze produkcji oraz z takimi kwalifikacjami, jak uprawnienia na wózki widłowe, maszyny produkcyjne i montażowe. Brak ten szczególnie odczuwalny jest w obszarach większych miast oraz specjalnych stref ekonomicznych, w których zlokalizowane są duże firmy produkcyjne.

Źródło: pl.jobsora.com