Osoba starająca się o świadczenie wychowawcze na drugiego i kolejnego potomka będzie wypełniać tabelę B, która znajduje się w formularzu. Jeśli wsparcie ma być przyznane również na pierwszego, konieczne będzie uzupełnienie danych w tabeli A.
Wzór wniosku o 500 zł na dziecko zawiera rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214). Rodzic będzie w nim zaznaczał, czy ubiega się o pomoc finansową na każde z dzieci poniżej 18. roku życia, czy tylko drugie i następne. Od tego będzie też zależało wypełnianie kolejnych elementów wniosku. Jeśli zdecyduje się na pierwsze rozwiązanie, konieczne będzie wypełnienie tabel A i B (gdzie są umieszczane dane potomków), rubryk i pól związanych z sytuacją dochodową, oraz podanie składu rodziny i instytucji, do której odprowadzane są składki zdrowotne. Natomiast osoby wnioskujące o 500 zł na drugie i następne dziecko będą musiały przede wszystkim uzupełnić tabelę B i część, w której podawane są dane członków rodziny. – Wniosek ma bardzo opisowy charakter i rodzicom nie powinno sprawić problemów jego wypełnienie – mówi Beata Bonk, kierownik referatu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Również Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Katowicach, wskazuje, że formularz jest klarowny i został opracowany z myślą o osobach, które do tej pory w ogóle nie korzystały ze wsparcia lub robią to sporadycznie. Uważne jego przeczytanie ułatwi więc uzupełnienie wniosku. – Tabele, gdzie trzeba podać dane dzieci, przypominają swoim wyglądem te, które znajdują się w PIT i rodzice wypełniają je przy rozliczaniu ulgi podatkowej na potomków – zauważa.