80 procent Polaków popiera program Rodzina 500 Plus. Tak wynika z sondażu pracowni CBOS na temat polityki prorodzinnej.

Rozwiązaniu przyjętemu niedawno przez parlament, i podpisanemu przez prezydenta, sprzeciwia się 15 procent badanych. 3/4 ankietowanych (77 procent) uważa, że państwo powinno zachęcać ludzi do posiadania większej liczby dzieci, poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki. Prawie 2/3 (65 procent) uważa, że program Rodzina 500 Plus przyczyni się do zwiększenia dzietności. 29 procent badanych sądzi, że program nie będzie miał wpływu na liczbę urodzeń.

Program Rodzina 500 Plus ma niemal pełne poparcie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (95 procent), popiera go też 65 procent wyborców PO i 62 procent Nowoczesnej.
Program wzbudza też obawy. Ponad połowa badanych (51 procent) sądzi, że temu bądź kolejnemu rządowi trudno będzie znaleźć pieniądze na kontynuowanie Rodziny 500 Plus, wobec czego wycofa się z programu.

Sondaż CBOS przeprowadzono między 3. a 10. lutego metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie losowej 1000 dorosłych mieszkańców Polski.