Od kwietnia na każde drugie i kolejne dziecko, rodziny otrzymają wsparcie od państwa w wysokości 500 zł. Na dodatkową pomoc w postaci świadczenia już na pierwsze dziecko mogą liczyć rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu.
Mam troje dzieci w wieku 11, 14 i 19 lat. Które z nich będzie traktowane jako pierwsze w rodzinie i objęte kryterium dochodowym przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego?