- Przygotowania do wypłaty świadczenia wychowawczego już zostały rozpoczęte. Planujemy szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców - mówi Damian Napierała.
Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest już uchwalona, teraz przyszedł czas na jej wdrożenie. Czy szacowali już państwo ile rodzin w mieście może zgłosić się po świadczenia z programu 500 plus?
Według danych GUS mamy w Poznaniu ok. 90 tys. dzieci do 18. roku życia. Szacujemy, że z tej grupy uprawnionych do świadczenia wychowawczego będzie 55 proc. z nich czyli 50 tys. Spodziewamy się, że wnioski zostaną złożone przez 25–35 tys. rodzin.