- Przygotowania do wypłaty świadczenia wychowawczego już zostały rozpoczęte. Planujemy szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców - mówi Damian Napierała.
ikona lupy />
Damian Napierała, zastępca dyrektora ds. wsparcia rodzin z dziećmi Poznańskiego Centrum Świadczeń / Dziennik Gazeta Prawna
Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest już uchwalona, teraz przyszedł czas na jej wdrożenie. Czy szacowali już państwo ile rodzin w mieście może zgłosić się po świadczenia z programu 500 plus?
Według danych GUS mamy w Poznaniu ok. 90 tys. dzieci do 18. roku życia. Szacujemy, że z tej grupy uprawnionych do świadczenia wychowawczego będzie 55 proc. z nich czyli 50 tys. Spodziewamy się, że wnioski zostaną złożone przez 25–35 tys. rodzin.
Okres vacatio legis, w którym samorządy będą miały czas na przygotowanie się do realizacji wypłat, wyniesie ok. sześciu tygodni. Czy nie jest on zbyt krótki?
Mimo że okres vacatio legis jest krótki, to będziemy robić wszystko, aby umożliwić sprawną obsługę przyjmowanych wniosków. Dlatego przygotowania rozpoczęliśmy już w grudniu, kiedy pojawił się projekt ustawy. Ustalono wtedy, że zadanie polegające na obsłudze świadczenia wychowawczego powierzone zostanie do realizacji Poznańskiemu Centrum Świadczeń. To ta jednostka odpowiada za wypłatę świadczeń m.in. rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz wydawanie kart dla rodzin wielodzietnych. Następnie sprawdziliśmy lokalny rynek nieruchomości pod kątem wynajmu dodatkowych pomieszczeń, w których odbywałby się obsługa klienta. Wiemy też już, jakie elementy wyposażenia będą potrzebne, aby zapewnić rodzicom właściwe standardy obsługi. Planujemy np. system kolejkowy, wyposażenie kącika zabaw dla dzieci oraz pomieszczenia dla opiekuna, w którym będzie mógł nakarmić oraz przewinąć malucha. Oczywiście potrzebne będzie też zakupienie komputerów, drukarek, mebli i innych artykułów biurowych. Niezbędne będzie ponadto przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczenia wychowawczego. Harmonogram działań szkoleniowych mamy już zaplanowany.
A czy będzie prowadzona akcja informacyjna wśród mieszkańców o tym, gdzie i jak składać wnioski?
Tak. Plan kampanii informacyjnej – z której mieszkaniec Poznania dowie się, w jakim miejscu może złożyć wniosek, jak zarezerwować wizytę w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie wychowawcze – jest właśnie opracowywany. Planujemy konferencje prasowe, zamieszczanie informacji w mediach i na stronach internetowych miasta. Będą też ulotki informacyjne i propagowanie składania wniosków drogą elektroniczną. Ponadto będziemy bezpośrednio informować klientów korzystających obecnie ze świadczeń realizowanych w Poznańskim Centrum Świadczeń o możliwości złożenia wniosku o nową formę wsparcia.
Czy rodzice mogą mieć problemy ze złożeniem wniosków i dokumentów o 500 zł na dziecko?
Osoby pobierające obecnie świadczenia rodzinne lub alimentacyjne nie powinny mieć z tym kłopotu, ponieważ formularz wniosku do nowej formy wparcia jest bardzo podobny do tego, który w nich obowiązuje. Natomiast dla nowych klientów wniosek będzie prawdopodobnie skomplikowany ze względu na liczbę kolumn i rubryk do wypełnienia. Należy jednak pamiętać, że pracownik przyjmujący formularz będzie zobligowany do udzielenia rodzicowi wskazówek oraz wyjaśnień, które pozwolą na prawidłowe jego wypełnienie.