Taki program zapowiadała premier Beata Szydło już w swoim expose. Mówiła, że w czasie pierwszych stu dni rządów PiS wprowadzone będzie "po pierwsze pięćset złotych na dziecko począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach- od pierwszego dziecka". Podkreślała, że dziecko to nie koszt, ale inwestycja.

Tuż przed sejmowym finalnym głosowaniem premier Beata Szydło mówiła, że dzisiejszy dzień, to święto polskiej rodziny. Dodała, że "to dzień, w którym możemy powiedzieć, iż Polska dołącza do tych wszystkich państw, które wiedzą, że mądra polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu każdego narodu". Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że nie upłynęło jeszcze sto dni rządu PiS, a ten projekt jest już realizowany.

Zgodnie z rozwiązaniami projektu świadczenie ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Resort rodziny pracy i polityki społecznej zaplanował, że świadczenie będzie wypłacane od kwietnia.

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że świadczenie wychowawcze 500 złotych nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.