Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 złotych na drugie i kolejne dziecko. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Takie zapisy znalazły się w przyjętej przez Sejm ustawie wprowadzającej program "Rodzina 500 Plus".

Taki program zapowiadała premier Beata Szydło już w swoim expose. Mówiła, że w czasie pierwszych stu dni rządów PiS wprowadzone będzie "po pierwsze pięćset złotych na dziecko począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach- od pierwszego dziecka". Podkreślała, że dziecko to nie koszt, ale inwestycja.

Tuż przed sejmowym finalnym głosowaniem premier Beata Szydło mówiła, że dzisiejszy dzień, to święto polskiej rodziny. Dodała, że "to dzień, w którym możemy powiedzieć, iż Polska dołącza do tych wszystkich państw, które wiedzą, że mądra polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu każdego narodu". Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że nie upłynęło jeszcze sto dni rządu PiS, a ten projekt jest już realizowany.

Zgodnie z rozwiązaniami projektu świadczenie ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Resort rodziny pracy i polityki społecznej zaplanował, że świadczenie będzie wypłacane od kwietnia.

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że świadczenie wychowawcze 500 złotych nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.