Koniec z odbieraniem dzieci rodzicom ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny. Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zakazujące tego typu działaniom.

Z danych, które zgromadzono w ministerstwie sprawiedliwości wynika, że w wielu przypadkach złe warunki ekonomiczne i bytowe, były jedyną podstawą orzeczeń o odbieraniu dzieci rodzicom. - Taka sytuacja jest sprzeczna z artykułem 18 Konstytucji, który stanowi o tym, że państwo ma obowiązek opieki nad rodziną - wyjaśnia w oświadczeniu resort.

Przypadki odbierania dzieci rodzicom powinny być ostatecznością w przypadku, kiedy zawodzą inne środki pomocy. Dlatego, jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, nie będzie już dochodzić do sytuacji, w których rodzina zgłasza się do państwa z problemem, a państwo, zamiast pomóc, odbiera dzieci rodzinom.

Wprowadzenie zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym było jednym z elementów expose premier Beaty Szydło.