Spółka ma siedzibę w Warszawie i prowadzi w Polsce działalność agencji pracy tymczasowej polegającą na wyszukiwaniu miejsc pracy i pozyskiwaniu pracowników. Kiedy delegowany nie będzie podlegał polskim ubezpieczeniom społecznym?
Spółka XYZ ma siedzibę w Warszawie i prowadzi w Polsce działalność agencji pracy tymczasowej polegającą na wyszukiwaniu miejsc pracy i pozyskiwaniu pracowników. Współpracuje z przedsiębiorcami we Francji i w Polsce. Administracja, a także kadry, księgowość i marketing są prowadzone w Polsce. Znaczna część dochodów spółki została uzyskana za granicą, tam też była zatrudniona większość pracowników. Spółka zawarła z pracownikiem umowę o pracę, na podstawie której wykonywał pracę kelnera w pełnym wymiarze na rzecz i pod kierownictwem francuskiego pracodawcy mającego siedzibę w Paryżu. Pracownik przed zawarciem umowy nie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce, od kilku lat pracował dorywczo w szarej strefie. Czy może mieć do niego zastosowanie polski system ubezpieczeń?
W opisywanej sytuacji pracownik nie podlega polskiemu systemowi ubezpieczenia społecznego z uwagi na to, iż nie podlegał bezpośrednio przed delegowaniem polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego, a wobec tego nie mógł być wobec niego zastosowany wyjątek przewidziany w art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004.