Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że rząd powinien być odpowiedzialny za wypłacanie pensji dla nauczycieli. Związkowcy przygotowali projekt nowelizacji ustawy, która zakłada, że wynagrodzenia pedagogów nie pochodziłyby z subwencji oświatowej, ale z dotacji celowej budżetu państwa.

W obecnym systemie za utrzymanie szkół odpowiadają samorządy. Co roku jednak muszą dokładać do subwencji z własnych dochodów.

"Propozycja ZNP to dobry krok w stronę uzdrowienia polskiej oświaty, ale istnieje ryzyko, że pieniądze z dotacji mogą być niewystarczające na utrzymanie szkół w dłuższej perspektywie" - komentuje specjalista w dziedzinie systemów edukacji doktor Krzysztof Głuc z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Jego zdaniem może pojawić się problem nieefektywnych placówek, których istnienie ze względu na małą liczbę uczniów nie będzie miało ekonomicznego uzasadnienia. Według specjalisty lepszym rozwiązaniem mogłaby być ściślejsza współpraca między samorządami odnośnie wsparcia finansowego szkół, które funkcjonują na ich pograniczu.