Niektóre grupy zawodowe mogą liczyć na specjalne dodatki do stałego wynagrodzenia, dłuższe urlopy, zapomogi czy wcześniejsze i wyższe emerytury. Są to więc przywileje finansowe i dodatki pozapłacowe. Grupami uprzywilejowanymi są lekarze, nauczyciele, politycy, urzędnicy a także górnicy.

Ta ostatnia grupa cieszy się licznymi przywilejami materialnymi i socjalnymi. Liczne nowelizacje podstawy prawnej regulującej przywileje górników tj. Karty Górnika spowodowały, że z czasem przestała ona chronić górników. W związku z tym, o przyznaniu dodatków tj. deputaty węglowe, nagrody jubileuszowe, "barbórkowe", czy "ołówkowe", decyduje pracodawca lub organizacja związkowa.

Obok dodatków finansowych, górnicy mogą liczyć na dodatki socjalne. Czas ich pracy jest odpowiednio dostosowany do warunków w kopalni. Pracują po 7 godzin dziennie i codziennie otrzymują posiłek regeneracyjny. Warto wymienić tzw. ołówkowe czyli fundusze przeznaczone na wyprawkę szkolną dla dzieci, bony świąteczne czy okolicznościowe bilety kolejowe.
Dzień górnika jest dniem wolnym od pracy. Z tej okazji, część pracowników otrzymuje nagrodę w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Są to tak zwane pieniądze „barbórkowe”. W zależności od stopnia i stażu pracy, wynagrodzenie górnika oscyluje od 2,5 do 7 tysięcy złotych brutto.