Od stycznia 2016 r. matki, które nie skorzystały z urlopu macierzyńskiego ani rodzicielskiego mogą starać się o przyznanie nowego świadczenia rodzicielskiego. Tak zwane "kosiniakowe" w wysokości 1000 złotych będzie im przysługiwało przez rok od urodzenia dziecka.

Na 1000 zł mogą więc liczyć niepobierające zasiłku macierzyńskiego studenci, rolnicy, bezrobotni (bez względu na rejestrację w Urzędzie Pracy) oraz osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Aby otrzymać świadczenie musisz wypełnić wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami:

pdf icon Świadczenie rodzicielskie - WNIOSEK z ZAŁĄCZNIKAMI
pobierz plik

Wniosek i załączniki do wniosku można złożyć drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski można składać także w formie papierowej w urzędzie gminy. Udając się do urzędu, pamiętaj aby zabrać ze sobą dowód osobisty.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymasz tą samą drogą, którą składałeś wniosek.