statystyki

ZUS: Żeby zrobić korektę, trzeba zrozumieć podstawy ubezpieczeń

autor: _05.02.2016, 06:53; Aktualizacja: 15.02.2016, 20:06
ZUS, emerytury, pieniądze, złotówki

Zatrudnienie zleceniobiorcy rodzi dla zleceniodawcy określone obowiązki względem ZUS.źródło: ShutterStock

Nie kto inny jak zleceniodawca musi rozstrzygnąć, jakie składki płaci zleceniobiorca. Ten pierwszy jest bowiem płatnikiem i to on musi dokonać prawidłowego zgłoszenia do ZUS.

Zatrudnienie zleceniobiorcy rodzi dla zleceniodawcy określone obowiązki względem ZUS. Zleceniodawca staje się płatnikiem składek ZUS, do którego należy m.in. rozstrzyganie, jakim ubezpieczeniom powinien podlegać zatrudniony przez niego zleceniobiorca. Zatem płatnik ma obowiązek od razu w sposób prawidłowy dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do właściwych ubezpieczeń. Jaki charakter mają ubezpieczenia, które mogą obejmować osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia?

Otóż zgodnie z naczelną zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwane dalej zleceniobiorcami, oraz osoby z nimi współpracujące. Na mocy ust. 4 te osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Natomiast w warunkach zbiegu umowy-zlecenia z innymi tytułami do obowiązkowych ubezpieczeń w wielu przypadkach wykonywanie umowy-zlecenia nie powoduje obowiązku ubezpieczeń społecznych. Dzieje się tak, gdy zleceniobiorca opłaca z innego tytułu obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od miesięcznej podstawy wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie, a w przypadku zbiegu z działalnością gospodarczą od podstawy wynoszącej co najmniej 60 proc. prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia. Wówczas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy-zlecenia mają charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy. TABELA 1

Między ubezpieczeniem dobrowolnym a obowiązkowym istnieje sporo różnic dotyczących nie tylko woli ich podlegania. Przede wszystkim różni się okres, w jakim osoba podlega ubezpieczeniom. W przypadku obowiązkowych ubezpieczeń zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Natomiast przy dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, przy czym ustają one od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń. Nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, lub od dnia powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń. PRZYKŁADY 1 I 2

Różnica w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń wynika chociażby z zawartości pozycji i pól w formularzu ZUS ZUA, gdzie płatnik musi zadeklarować wprost, do jakich ubezpieczeń zgłasza zleceniobiorcę i od jakiego momentu oraz kodu ubezpieczenia. Za zleceniobiorców, którzy dobrowolnie przystąpili do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, płatnik nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Prawidłowe ustalenie, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca, ma wpływ na objęcie lub nie takiej osoby ubezpieczeniem chorobowym. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy systemowej zleceniobiorca objęty obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym dobrowolnie na swój wniosek może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy systemowej objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Sytuacja może ulec zmianie

W praktyce często się zdarza, że płatnik prawidłowo zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń na podstawie dokumentów i informacji uzyskanych od niego, ale po jakimś czasie stan faktyczny objęty tymi dokumentami czy informacją uległ zmianie, o której zleceniobiorca nie poinformował płatnika. Wówczas dochodzi do nieprawidłowości w ZUS. Przykładowo płatnik zgłosił zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż ten oświadczył i udokumentował opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Po jakimś czasie od zatrudnienia zleceniobiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, o czym nie poinformował zleceniodawcy odgrywającego w stosunku do niego roli płatnika składek. W takiej sytuacji od momentu zawieszenia działalności gospodarczej umowa-zlecenie stała się jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Należy się liczyć z tym, że wcześniej czy później ZUS zażąda od płatnika prawidłowego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń oraz uregulowania zaległych składek, zarówno tych finansowanych przez płatnika, jak i ubezpieczonego. PRZYKŁADY 3 I 4

W jaki sposób usunąć powstałe nieprawidłowości w ZUS? To będzie zależało od rodzaju danych objętych zgłoszeniem. W zgłoszeniu do ubezpieczeń mamy dane identyfikacyjne i dane dotyczące charakteru ubezpieczeń. Różne rodzaje danych poprawiamy bowiem na innych formularzach. TABELA 2

Tryb postępowania wynikający z art. 36 ust. 14 ustawy systemowej uniemożliwia zleceniobiorcy przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń (zarówno emerytalnych i rentowych, jak i chorobowego) wstecz. PRZYKŁADY 5 I 6


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Komentarze (1)

  • POlacy zrozumieli(2016-02-05 10:01) Zgłoś naruszenie 30

    .To właśnie dzięki takim "wykształciuchom " obecnego Trybunału Konstytucyjnego ,społeczeństwo Polskie na długie lata nauczyło się że każdego można okraść ze wszystkiego w imię POlitycznych celów w sposób oczywiście bezprawny wg filozofii -Machiavellego. na doraźne potrzeby Rządzących.............................----------Obywatele nie chcą już płacić składek ZUS ,nie mają zaufania do Organów Państwa ,system będzie dołował -Kto Głupi -niech płaci. Koło się zamyka! .............Spracowanym i schorowanym zatrudnionym od 15r życia z wieku lub Tym którzy mieli wg Ustawy dziedziczyć składki ukradziono je. ............... Hitler budował autostrady robiąc długi a potem nie mając na spłatę wywołał wojnę ,Tusk też za pożyczki budował autostrady i także zorganizował Igrzyska z tym że nie mając na spłatę uciekł a Narodowi nawet zatrudnionemu od 15 r życia ukradł wiek emerytalny ,prace w szkodliwych i niebezpiecznych ,oraz dziedziczone składki OFE pozostawiając niespłacony horrendalny dług Narodu." .Mimochodem na poparcie tych tez prof. Cezary Mech, były wiceminister finansów stwierdza ......... Przejęcie 150 mld zł i wydłużenie wieku emerytalnego miało dewastujący wpływ na stabilność finansów publicznych, jak i efektywność mikroekonomiczną – uważa –........ Dodatkowo zostawiało ZUS z bilionowymi zobowiązaniami i zmieniało charakter składek z odłożonych oszczędności na daninę podatkową, powodując systemową ucieczkę przed oskładkowaniem i walkę grup o przywileje emerytalne, jak i „wyścig” państwa do podwyższania wieku" – dodaje ekonomista...................... - "Uważam, że taką decyzję, jak podwyższenie wieku emerytalnego, należy podejmować po konsultacjach społecznych, a nie z zaskoczenia jak w 2012 roku – mówi prof. Leokadia Oręziak z Katedry Finansów "Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Trybunał udowodnił ,że nigdy nie będzie ostoją uczciwości ,sprawiedliwości społecznej i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. ........Mamy raczej do czynienia z Mafią oligarchów utrzymującymi swoje statusQwo niż z reprezentantami najwyższych wartości. .........To przez tych wykształciuchów Naród wie ,że wszystko w zależności od celów POlitycznych można ukraść ,zmarnotrawić i zniszczyć. Już nikt nikomu nie wierzy .....Organy Państwa na POkolenia straciły zaufanie społeczne . Nawet spracowanym bez ferii, bez wakacji, zatrudnionych od 15r życia pozwolili ukraść wiek emerytalny. ............Nawet Tycm z Nich co za Komuny i POstkomuny pracowali w soboty , w święta a także w tygodniu w czasie ponad ustawowym bez dni zamiennie wolnych zapewniając Im ciepło ,energie czy ratunek.. Nawet Tym z Nich co pracowali w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy POzwoli wstecznie okraść także jeżeli na dzień wstecznej zmiany Ustawy o emeryturach POdmostowych mieli więcej niż 15 lat pracy tylko dlatego ,ze byli młodsi wiekiem.. Na cóż więc ta banda wykształciuchów Trybunalskich zasłużyła? Co z art 12 ustawy POdmostowej która nie zalicza nadgodzin do stażu choć każdą absencje odlicza? .........Gdzie się to wykazuje na świadectwach pracy -dlaczego nie? Już nikt nie chce płacić składek ,już nikt nie chce ufać systemowi nadzorowanemu przez bandę oszustów ,każdy Kto może ucieka i to zostanie na pokolenia . Oni potrafią tylko niszczyć. .Jak by mimochodem na poparcie tych tez wypowiedział sie prof. Cezary Mech, były wiceminister finansów :......... Przejęcie 150 mld zł i wydłużenie wieku emerytalnego miało dewastujący wpływ na stabilność finansów publicznych, jak i efektywność mikroekonomiczną – uważa –........ Dodatkowo zostawiało ZUS z bilionowymi zobowiązaniami i zmieniało charakter składek z odłożonych oszczędności na daninę podatkową, powodując systemową ucieczkę przed oskładkowaniem i walkę grup o przywileje emerytalne, jak i „wyścig” państwa do podwyższania wieku" – dodaje ekonomista...................... - "Uważam, że taką decyzję, jak podwyższenie wieku emerytalnego, należy podejmować po konsultacjach społecznych, a nie z zaskoczenia jak w 2012 roku – mówi prof. Leokadia Oręziak z Katedry Finansów "Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

    Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane