statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 4 lutego 2016 r.

autor: Marek Kwiatkowski, Marcin Nagórek04.02.2016, 09:43; Aktualizacja: 16.02.2016, 10:40

● Kiedy pracodawca może liczyć na refundację składek za zatrudnionego ● Dlaczego przedsiębiorca nie ponosi konsekwencji, gdy ZUS nie może znaleźć jego składki w swoim systemie ● Czy osiąganie przychodu jest warunkiem koniecznym powstania obowiązku ubezpieczeniowego ● W jakich sytuacjach pracownik wykonujący obowiązki za granicą nie zostanie uznany za oddelegowanego

● Prowadzę firmę usługową. Chciałem zatrudnić 3–4 osoby do działu handlowego, docelowo na czas nieokreślony. Słyszałem, że można dostać refundację składek na ubezpieczenie społeczne. W informacji ZUS powiedziano mi, że się tym nie zajmują. Do jakiej instytucji mam się więc zwrócić w tej sprawie? Jakie są warunki refundacji? Na jaką kwotę można liczyć?

Refundacja składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników została uregulowana nie w przepisach ubezpieczeniowych, lecz w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Organem uprawnionym do jej przyznania będzie więc nie ZUS, ale starosta określonego powiatu, w imieniu którego działa dyrektor powiatowego urzędu pracy. Zgodnie z par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wynika, że wnioski o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego składa się do wybranego powiatowego urzędu pracy.

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Refundacja składek jest więc możliwa, ale tylko za pracownika będącego bezrobotnym, skierowanego z PUP. Nie może to być zatem każdy bezrobotny, ale tylko ten bezpośrednio skierowany do przedsiębiorcy. Mozna więc stwierdzić, że pracodawca nie może w zasadzie wybrać sobie konkretnej osoby, którą chce zatrudnić. Może on jedynie sformułować wymagania co do jego kwalifikacji. Istotne jest również to, że wniosek o refundację należy złożyć, zanim przedsiębiorca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji możliwe jest zatrudnienie bezrobotnego i zwrot składek.

Umowa z urzędem pracy jest elementem obligatoryjnym. Określa ona m.in.: liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni, rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych, termin i wysokość należnej refundacji opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pracy, obowiązek informowania starosty o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym. Jednak najbardziej doniosłe skutki dla przedsiębiorcy może nieść zawarty w umowie wymóg obowiązku zwrotu wypłaconej kwoty jednorazowej refundacji wraz z odsetkami w przypadku naruszenia warunków umowy. Przedsiębiorca musi więc prawidłowo zrealizować umowę, aby refundację otrzymać i nie być następnie zobowiązany do jej zwrotu. Nie ma też przeszkód prawnych, aby refundacja dotyczyła kilku bezrobotnych, a nie tylko jednej osoby.


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane