Brak kryterium dochodowego powoduje, że prawie wszystkie osoby ubiegające się o świadczenie rodzicielskie je otrzymują. Duże miasta przyjęły już po kilkaset wniosków.
Rodzice masowo zgłaszają się po specjalne świadczenie wypłacane w sytuacji, gdy nie mają oni prawa do zasiłku macierzyńskiego – wynika z informacji, jakie uzyskaliśmy w ośrodkach pomocy społecznej. Wskazują one, że nowa forma wsparcia finansowego rodzin cieszy się dużą popularnością nie tylko ze względu na kwotę (1000 zł), lecz także dlatego, że ubieganie się o nią nie jest tak skomplikowane jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Z kolei to, że nie jest zależna od dochodu, powoduje, że sporadycznie wydawane są decyzje odmowne.
Mało ograniczeń