Skierowany do Sejmu projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zawiera przepisów przewidujących przeprowadzanie co trzy lata waloryzacji progów dochodowych, które uprawniają rodziców do świadczenia wychowawczego na pierwszego lub jedynego potomka.
Obowiązujące ich kryterium ma wynosić 800 zł lub 1200 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Początkowo projekt ustawy 500 plus zakładał, że progi miały podlegać weryfikacji z uwzględnieniem wyników badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych dotyczących poziomu minimum socjalnego. Ponadto miała tu być stosowana podobna procedura postępowania, jaka obowiązuje w odniesieniu do waloryzacji kryteriów dochodowych przy świadczeniach rodzinnych. Weryfikacja odbywałaby się co trzy lata, a propozycje nowych kwot byłyby uzgadniane z pracodawcami i związkami zawodowymi, działającymi w ramach Rady Dialogu Społecznego.
Jednak przepisy umożliwiające weryfikację zostały wykreślone z projektu po tym, gdy w ubiegłym tygodniu trafił na Stały Komitet Rady Ministrów. Resort pracy zaproponował więc, aby po usunięciu mechanizmu waloryzacji możliwość podniesienia progów została przeniesiona do rządowego rozporządzenia. To za jego pomocą będzie bowiem podejmowana decyzja o zmianie wysokości świadczenia wychowawczego. Tak się nie stało, a w projekcie przekazanym do prac w parlamencie został tylko zapis, że po trzech latach od wejścia w życie ustawy rząd przedstawi propozycję stałego mechanizmu wzrostu kryteriów.
– Jest to bardzo ogólne sformułowanie, które podnoszenie progów dochodowych uprawniających do 500 zł na dziecko w przyszłości stawia pod znakiem zapytania – ocenia dr Piotr Broda-Wysocki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.