Projekt dotyczący 500 złotych na dziecko budzi ogromne emocje. Niestety ministerstwo finansów informuje że w ocenie skutków regulacji projektu źle zaplanowano wydatki. Ten błąd powoduje, że projekt nie może dostać pozytywnej rekomendacji.

Ministerstwo Finansów krytycznie o programie Rodzina 500 Plus. Projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów. W przesłanej na tym etapie prac nad ustawą opinii ministra Pawła Szałamachy czytamy, że przekazany projekt znacząco różni się od tego, który przekazano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a uwagi ministra nie zostały w pełni uwzględnione. Minister wskazuje też, że jeden dzień, który dano mu na zaopiniowanie projektu, to za mało.

MF zauważa, że w OSR projektu planowane wydatki wynoszą 17.272 mln zł, a tymczasem w budżecie zaplanowano środki w wysokości 17.05 mln zł. MF uważa, że projekt powinien być sfinansowany właśnie do tej kwoty i powinno to być uwzględnione w OSR.

Jak podaje IAR Paweł Szałamacha krytykuje też wyłączenie niektórych grup osób z grona uprawnionych do rządowej pomocy i stopniowe poszerzanie tego katalogu.

Minister wnioskuje też, by skreślić zapis pozwalający na podniesienie świadczenia przy korzystnym wskaźniku inflacji. Jego zdaniem, takiej zmiany będzie można dokonać po 3 latach obowiązywania ustawy. Sprzeciwia się też tygodniowemu terminowi na przekazanie samorządom środków na wdrożenie ustawy. Apeluje również o zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, by organy przekazujące różnego rodzaju pomoc społeczną, mogły wymieniać dane z tymi, które wypłacają środki z ustawy 500 Plus.

Według rządowych planów, nowe świadczenie ma obowiązywać od kwietnia. Rząd zastrzega jednak, że wiele zależy od tego jak ułoży się jego współpraca z samorządami przy wypłacie świadczeń.