Projekt dotyczący 500 złotych na dziecko budzi ogromne emocje. Niestety ministerstwo finansów informuje że w ocenie skutków regulacji projektu źle zaplanowano wydatki. Ten błąd powoduje, że projekt nie może dostać pozytywnej rekomendacji.

Ministerstwo Finansów krytycznie o programie Rodzina 500 Plus. Projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów. W przesłanej na tym etapie prac nad ustawą opinii ministra Pawła Szałamachy czytamy, że przekazany projekt znacząco różni się od tego, który przekazano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, a uwagi ministra nie zostały w pełni uwzględnione. Minister wskazuje też, że jeden dzień, który dano mu na zaopiniowanie projektu, to za mało.

MF zauważa, że w OSR projektu planowane wydatki wynoszą 17.272 mln zł, a tymczasem w budżecie zaplanowano środki w wysokości 17.05 mln zł. MF uważa, że projekt powinien być sfinansowany właśnie do tej kwoty i powinno to być uwzględnione w OSR.