Ze względu wadę wzroku muszę korzystać z okularów korekcyjnych – pisze pani Magdalena. – Zastanawiam się, czy mogę liczyć na dofinansowanie zakupu przez pracodawcę, skoro jestem zatrudniona na pół etatu. Poza tym taka rekompensata nie jest wypłacana częściej niż dwa lata, a mnie wzrok pogorszył się już po roku – martwi się czytelniczka.
Wszystko wskazuje na to, że pani Magdalena może uzyskać dofinansowanie na zakup okularów korygujących wzrok. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia ich podwładnym pracującym przy komputerze. Objęci nim są wszyscy, również stażyści i praktykanci. Warunkiem jest to, by korzystali z monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Nasza czytelniczka pracuje na pół etatu, można więc założyć, że jej normą jest 20 godzin tygodniowo, a w zależności od grafiku pracy – średnia to cztery godziny dziennie, czyli połowa dobowego wymiaru czasu pracy. Żeby jednak pracodawca dopłacił do okularów, muszą one zostać kupione na podstawie badań profilaktycznych, które wykażą konieczność ich stosowania podczas pracy przed monitorem ekranowym. Takie badania przeprowadzane są cyklicznie, co kilka lat. Nie ma przepisu, który by dokładnie określał ich częstotliwość, więc szczegółów należy szukać w regulaminie pracy w swojej firmie. Jeśli jednak wzrok pracownika stopniowo się pogarsza, a do kolejnego badania zostało jeszcze trochę czasu, może złożyć wniosek o przeprowadzenie go nieco wcześniej, a pracodawca powinien go uwzględnić.
Co do zasady, dofinansowanie zakupu okularów powinno obejmować szkła, oprawki i koszt robocizny. Możliwa jest również refundacja soczewek kontaktowych, o ile konieczność ich zakupu będzie wynikała z zalecenia lekarza badającego wzrok.
Podstawa prawna
Art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).