Związkowcy podkreślili w sobotę, że "rozmowy rządu ze związkami zawodowymi w sprawie projektów nowelizacji Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela nie zakończyły się porozumieniem".

Oba dokumenty w najbliższym czasie mają trafić do Sejmu

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma na celu przede wszystkim upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Natomiast z Karty Nauczyciela ma zniknąć m.in. przywilej przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę.

"Wobec przyjęcia przez rząd i skierowania do Sejmu projektów nowelizacji Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela przewodniczący RSKOiW Stefan Kubowicz podczas obrad "okrągłego stołu oświaty" zaapelował do prezydenta o rozważenie możliwości zawetowania tych ustaw, jeżeli zostaną uchwalone przez parlament w postaci obecnych przedłożeń rządowych" - czytamy w komunikacie kończącym obrady związkowców w Gdańsku.

Rzecznik RSKOiW, Wojciech Jaranowski powiedział, że związki zawodowe ("S", OPZZ i Forum Związków Zawodowych) "już się przygotowują do pikiet przed Sejmem i Senatem. Szczegóły akcji nie są jeszcze znane, ale na pewno będziemy tam wtedy, gdy będą uchwalane ustawy dotyczące emerytur pomostowych, reformy służby zdrowia i oświaty" - dodał.

"Nie godzimy się na nieobjęcie nauczycieli wcześniejszymi emeryturami, nie godzimy się na przekazywanie placówek oświaty osobom fizycznym (co jest ukrytą prywatyzacją i może spowodować pozbycie się przez państwo odpowiedzialności za szkolnictwo), nie zgadzamy się też na obniżenie wieku szkolnego dzieci, na co nie są przygotowane ani szkoły ani dzieci" - zaznaczył rzecznik.

Rada Sekcji Krajowej podjęła decyzję o organizacji 16-tu wojewódzkich konferencji o planowanych zmianach w systemie oświaty i zagrożeniach z nich wynikających."Będziemy także rozpowszechniać ulotki na ten temat wśród rodziców i nauczycieli" - zapowiedział Jaranowski.

W czwartek odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli oświaty z prezydentem w ramach tzw. okrągłego stołu

W debacie na temat oświaty wzięli udział związkowcy oraz przedstawiciele parlamentarzystów koalicji i opozycji. W poniedziałek rozpoczną się prace w zespołach nad sześcioma tematami - płace i awans zawodowy, emerytury, obniżenie wieku szkolnego, nadzór pedagogiczny, podstawa programowa i przeciwdziałanie patologii w szkole. Wnioski zostaną zaprezentowane na zakończenie Edukacyjnego Okrągłego Stołu 5 listopada.