Dodał, że po konsultacjach społecznych nie nastąpiły zmiany w założeniach programu. Tegoroczny koszt szacowany jest na 17 mld zł, zaś przyszłoroczny na "ponad 22 mld zł".

Pod koniec 2015 r. Ministerstwo Finansów oszacowało koszty programu w 2016 r. na 17,06 mld zł.

Szwed dodał, że wypłaty będą obejmowały wszystkie miesiące licząc od kwietnia 2016 r., nawet jeżeli wniosek o wypłatę zostanie złożony kilka miesięcy później. Ma to zmniejszyć liczbę wniosków składanych na samym początku funkcjonowania program.