769 osób, które uzyskały prawo do jednego ze świadczeń opiekuńczych, złożyły wniosek o odprowadzanie ich składek emerytalno-rentowych do KRUS. Tak wynika z danych centrali kasy.
Od 1 października 2015 r. obowiązują nowe przepisy związane z ubezpieczeniem rolników, ich małżonków i domowników, którzy ze względu na zajmowanie się niepełnosprawnym członkiem rodziny mogą otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Z momentem przyznania którejś z tych form wsparcia ich składki nie są już obowiązkowo odprowadzane do ZUS. Obecnie mogą bowiem dokonać wyboru i w ciągu miesiąca od wydania im przez ośrodek pomocy społecznej decyzji złożyć wniosek o objęcie ich ubezpieczeniem w KRUS, co pozwoli im na zachowanie dotychczasowego miejsca uiszczania należności emerytalno-rentowych. Umożliwia im to art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 704 ze zm.). Dopiero jeśli we wspomnianym terminie nie zgłoszą się do właściwej placówki terenowej lub oddziału regionalnego, wójt zgłosi ich do ZUS.
Jak sprawdziliśmy, liczba składanych wniosków jest zróżnicowana w poszczególnych województwach. Na przykład w jednostkach, które podlegają oddziałowi w Rzeszowie (oraz w nim samym), w okresie październik – grudzień 2015 r. złożone zostały 254 wnioski. Z kolei do oddziałów: krakowskiego, białostockiego, warszawskiego, i ich placówek terenowych wpłynęło odpowiednio 132, 114 i 110 formularzy. W Koszalinie i Olsztynie odnotowano 18 i 35 wniosków.
– Skala zainteresowania ubezpieczeniem nie jest zbyt duża, ale trzeba pamiętać, że może z niego skorzystać ograniczona grupa rolników, która musi najpierw uzyskać prawo do jednego ze świadczeń opiekuńczych. To jest zaś związane z koniecznością spełnienia wielu warunków – wskazuje Danuta Pawełek, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Przemyślu.
Wśród osób, które zgłaszają się teraz do jednostek kasy, są też osoby, które przed 1 października 2015 r. otrzymały świadczenie i ich składki od tego momentu były odprowadzane do ZUS. Znowelizowane przepisy umożliwiają im powrót do KRUS, przy czym wniosek w tej sprawie muszą złożyć w ciągu sześciu miesięcy od ich wejścia w życie. To oznacza, że mają na to czas do końca marca 2016 r. W oddziale rzeszowskim na powrót zdecydowało się 82 rolników, a w krakowskim 36 (dane na 31 grudnia 2015 r.).