O 57,6 zł wzrasta w tym roku podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na ogólnych zasadach. Więcej także muszą zapłacić przedsiębiorcy, którzy korzystają z preferencyjnych ubezpieczeń w ZUS, bowiem o 100 zł wzrosła płaca minimalna.
Do połowy lutego osoby prowadzące własne firmy będą musiały zapłacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne za styczeń tego roku. Przedsiębiorcy korzystający ze zryczałtowanej stawki ustalanej na podstawie 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, będą odprowadzać do ZUS daninę od podstawy, która nie będzie mogła być niższa niż 2433 zł. Tym samym składka na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do końca grudnia 2016 r. nie może być niższa niż 474,92 zł w przypadku ubezpieczenia emerytalnego, i 194,64 zł – na ubezpieczenie rentowe.
Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na ten cel muszą przeznaczyć 59,61 zł miesięcznie. Składka wypadkowa będzie wynosić 43,79 zł, zaś na Fundusz Pracy 59,61 zł. Składka zdrowotna na ten rok zostanie podana później.