W Katowicach trwają konsultacje w sprawie rządowego programu "Rodzina 500 plus". W spotkaniu udział biorą przedstawiciele rządu,samorządowcy, a także strona społeczna. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie będzie przysługiwało rodzicom i opiekunom na każde drugie i kolejne dziecko.

W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie, bądź 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, będzie przysługiwało także na pierwsze dziecko.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapewniał w Katowicach, że świadczenie to nie będzie kolidowało z innymi formami pomocy społecznej. Dochód ten nie będzie wliczany jako dochód przy obliczaniu uprawnień do innych świadczeń społecznych.

W skrajnych przypadkach świadczenie w kwocie 500 zł może zostać zamienione na świadczenie rzeczowe, np. w formie podręczników szkolnych czy ubrań - podkreśla Szwed. Decyzja taka może zapaść na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Wczoraj szefowa resortu Elżbieta Rafalska powtórzyła, że program ruszy w drugim kwartale. Rząd przeznaczy na ten cel w tym roku 17 miliardów złotych, z czego 1,6 miliarda trafi do dzieci z województwa śląskiego.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska znajduje się na szarym końcu na świecie jeżeli chodzi o dzietność. Na 224 państwa znajdujemy się dopiero na 216. miejscu.