21 stycznia ma się odbyć pierwsze spotkanie zespołu, którego zadaniem będzie przygotowanie zmian związanych z uzyskiwaniem świadczenia pielęgnacyjnego. Nie wiadomo jednak, od kiedy miałyby one nastąpić.
Rozpoczęcie prac zespołu zapowiedział Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiadając na pytania posłów w ramach rozpatrywania informacji bieżącej. O jej udzielenie wystąpił z wnioskiem klub Nowoczesna, a dotyczyła ono przedstawienia stopnia zaawansowania działań resortu nad wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13).
W orzeczeniu tym sędziowie stwierdzili niezgodność z prawem stosowania kryterium wieku powstania niepełnosprawności w zakresie dostępu do świadczenia pielęgnacyjnego. W praktyce powoduje to, że wsparcie nie przysługuje osobom zajmującym się członkiem rodziny, który doznał uszczerbku na zdrowiu po skończeniu 18 lub 25 lat. TK wskazał na konieczność uchwalenia bez zbędnej zwłoki nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), jednak do tej pory wyrok nie został zrealizowany.
Wprawdzie poprzedni rząd przygotował taki projekt, ale spotkał się on z protestami środowisk opiekunów osób niepełnosprawnych i prace nad nim zostały przerwane. Nie wiadomo, czy zawarte w nim propozycje, które przewidywały m.in. wprowadzenie kryterium dochodowego w wysokości 1000 zł dla wszystkich opiekunów oraz zróżnicowanie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w zależności od wieku ich podopiecznego, będą uwzględnione. Będzie to zależało od efektów prac nowego zespołu. – Mogę zadeklarować wstępne poparcie resortu dla przygotowanego przez Senat projektu, który ma realizować drugi z wyroków TK – powiedział Bartosz Marczuk.
Ma on umożliwić uzyskiwanie świadczenia pielęgnacyjnego przez więcej niż jednego członka rodziny.