Objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym, wzrost płac nauczycieli i zmiany w nadzorze pedagogicznym to główne tematy debaty edukacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta RP. W trakcie spotkania związki zawodowe, rząd i opozycja parlamentarna przedstawiły swoje stanowiska dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, ich prawa do wcześniejszych emerytur, objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym, nadzoru pedagogicznego, podstaw programowych nauczania oraz przeciwdziałania przemocy w szkole.

- Kwestie te będą tematem prac sześciu zespołów roboczych. Efekty rozmów powinniśmy poznać w pierwszej dekadzie listopada - mówi prof. Ryszard Legutko, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Podkreśla, że celem debaty jest poinformowanie prezydenta oraz opinii publicznej o sytuacji w oświacie oraz umożliwienie dalszych negocjacji rządu i związków w sprawie nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Związkowcy liczą, że prezydent zawetuje niekorzystne dla nauczycieli zmiany w przepisach, np. te odbierające im prawo do wcześniejszej emerytury.

- Najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie o rok obowiązujących zasad, zgodnie z którymi nauczyciele mogą skorzystać z emerytury po 30 latach pracy - mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik oświatowej Solidarności.

Jego zdaniem w tym czasie rząd i związki zawodowe mogliby wypracować kompromis w tej sprawie.

Związkowcy liczą także na większe podwyżki płac. Rząd chce, aby w 2009 roku płace nauczycieli wzrosły dwukrotnie po 5 proc. Stażyści mieliby otrzymywać 100 proc. kwoty bazowej określanej w budżecie, co oznacza, że ich płace mogą wzrosnąć nawet około 500 zł. Związki chcą, aby w tym samym tempie rosły płace nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, czyli największej grupy pedagogów. Zgadzają się natomiast na objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym, ale pod warunkiem, że nie spowoduje to szkód w rozwoju dzieci, a szkoły dostaną na to zadanie dodatkowe pieniądze.

Negocjacje z rządem mogą być trudne, bo na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w wersji zaproponowanej przez resort edukacji.