Osoby, które później wyślą dziecko do szkoły, będą pozbawione możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego w okresie rozpoczęcia nauki. Taki skutek wywoła ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).
Od 2 stycznia 2016 r. pracownicy mogą zachować część urlopu rodzicielskiego do wykorzystania w późniejszym terminie, a nie bezpośrednio po macierzyńskim. Umożliwiła im to nowelizacja k.p. z 24 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1268). Zgodnie z nią maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Przepisy te specjalnie wskazywały takie zakończenie terminu, w którym można skorzystać ze wspomnianego uprawnienia. W ten sposób rodzic może zachowaną część płatnej opieki (np. dwa miesiące) wykorzystać w momencie, gdy dziecko rozpoczyna edukację szkolną. Dla wielu osób to trudny okres – dziecko może wymagać większej uwagi ze strony rodziców, a ci ostatni mogą mieć przejściowe problemy z organizacją opieki. Możliwość skorzystania z płatnego urlopu właśnie w tym czasie (pracodawca nie może odmówić jego udzielenia) miała te kłopoty łagodzić.
Nowelizacja z 24 lipca 2015 r. jest jednak dostosowana do obowiązujących obecnie przepisów w zakresie obowiązku szkolnego. Zgodnie z nimi dziecko ma rozpoczynać pierwszą klasę w roku kalendarzowym, w którym kończy sześć lat. Od 1 września 2016 r. zasady te zostaną jednak zmienione ustawą z 29 grudnia 2015 r. Zgodnie z nią obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Tylko na wniosek samych rodziców podopieczny będzie mógł rozpoczynać kształcenie rok wcześniej (w wieku sześciu lat).
– Oznacza to w praktyce, że tylko ci rodzice, którzy poślą dziecko do szkoły wcześniej, będą mogli wykorzystać urlop rodzicielski w okresie, gdy zacznie ono naukę. O ile oczywiście zachowają na ten czas część przysługującego im urlopu – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc Doradztwo Kadrowe.
Teoretycznie zmiana przepisów będzie wywoływać skutki w omawianym zakresie dopiero za kilka lat (część urlopu rodzicielskiego można zachować na później dopiero od tego roku). W praktyce jednak już teraz decyzje w sprawie wykorzystania (bądź zachowania części rodzicielskiego) podejmują rodzice obecnie przebywający na płatnych urlopach na dziecko. Biorąc pod uwagę liczbę zmian dotyczących obowiązku szkolnego, jakie przeprowadzano w ostatnich latach, muszą liczyć się z tym, że także obecnie obowiązujące rozwiązania mogą się jeszcze zmienić do czasu, gdy ich dziecko trafi do pierwszej klasy.