Pracownicy zatrudnieni przez agencje pracy tymczasowej i pracownicy zatrudnieni na stałe na tych samych stanowiskach będą mieli takie same prawa i przywileje już od pierwszego dnia zatrudnienia.
Po sześciu latach impasu, w jakim znalazły się prace nad unijną dyrektywą dotyczącą pracowników tymczasowych, Parlament Europejski przyjął w końcu prawo zakazujące dyskryminacji osób zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej w stosunku do pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach na stałe.
Nowe przepisy zakładają pełną ochronę pracowników agencji już od pierwszego dnia ich pracy u zleceniodawcy, a nie jak, chciała Komisja Europejska, dopiero po sześciu tygodniach. Ochrona jest kompleksowa i obejmuje m.in. pełne prawo do korzystania z przepisów prawa pracy, równego wynagrodzenia na tych samych zasadach jak pozostali zatrudnieni oraz ochrony socjalnej.