statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 14 stycznia 2016

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska14.01.2016, 11:18; Aktualizacja: 15.01.2016, 10:07

Poradnia ubezpieczeniowa z 14 stycznia 2016.

● Czy jako były wspólnik spółki cywilnej, która nie prowadzi już działalności gospodarczej, mogę po dacie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej składać w ZUS korekty dokumentów ubezpieczeniowych z tytułu zakończonej działalności gospodarczej? Chodzi o wyrejestrowanie pracowników z ubezpieczeń oraz złożenie skorygowanych dokumentów rozliczeniowych – muszę wykazać zerowe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) zobowiązują płatników składek do zgłaszania wszelkich zmian danych, jakie nastąpiły w stosunku do danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS, a także korygowania stwierdzonych w nich nieprawidłowości. O wszelkich zmianach w stosunku do uprzednio zgłoszonych danych płatnik składek powinien zawiadomić zakład w terminie siedmiu dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. Dotyczy to zarówno zmiany takich danych jak np. zmiana adresu zamieszkania, jak i stwierdzonych nieprawidłowości (np. niewłaściwa data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych).

Korekta danych zachodzi wówczas, gdy poprawia się lub usuwa błąd w danych, który został popełniony we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Przy korekcie dokumentu zgłoszeniowego zmiana danych ma charakter wsteczny, tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu zgłoszeniowego. Co więcej, w ustawie systemowej jest mowa o składaniu korygujących lub brakujących dokumentów przez płatnika składek, a w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących bądź brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, o dokonywaniu przez zakład korekty danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek. Wraz z rozwiązaniem spółki cywilnej traci ona możliwość występowania w obrocie prawnym. Osoby będące uprzednio jej wspólnikami co do zasady nie posiadają już legitymacji do dokonywania czynności prawnych w jej imieniu. Z tego względu możliwość skutecznego dokonania korekt budzi wątpliwości.

Jednak można się pokusić o analogię do rozwiązania przyjętego w ordynacji podatkowej. Byli wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej mogą korygować rozliczenia podatkowe składane w okresie działalności spółki, a także występować o zwrot ewentualnej nadpłaty podatków. Ustawa systemowa nie zakazuje wprost dokonywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych po fakcie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przez podmiot wykreślony (w przypadku spółki cywilnej przez jej byłych wspólników). Nie ma jednak wątpliwości, że przepisy ordynacji podatkowej w tym zakresie nie znajdują wprost zastosowania do należności z tytułu składek. Skoro jednak art. 115 ordynacji podatkowej wprowadza nieograniczoną odpowiedzialność byłych wspólników m.in. spółki cywilnej za zobowiązania podatkowe (a na mocy odesłania z ustawy systemowej za składki na ubezpieczenia społeczne) spółki również po jej rozwiązaniu, wydaje się, że ustawodawca powinien konsekwentnie umożliwić byłym wspólnikom tychże spółek złożenie korekt deklaracji.

Zatem rozstrzygnięcie tej kwestii w praktyce nie jest proste, a odmowa przyjęcia korekt dokumentów złożonych przez byłego wspólnika spółki cywilnej powinna wyjaśniać przyczyny uznania braku po jego stronie uprawnień do takich czynności.

Podstawa prawna


Pozostało 71% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane