statystyki

Poradnia ubezpieczeniowa z 14 stycznia 2016

autor: Ewa Bogucka-Łopuszyńska14.01.2016, 11:18; Aktualizacja: 15.01.2016, 10:07

Poradnia ubezpieczeniowa z 14 stycznia 2016.

● Czy jako były wspólnik spółki cywilnej, która nie prowadzi już działalności gospodarczej, mogę po dacie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej składać w ZUS korekty dokumentów ubezpieczeniowych z tytułu zakończonej działalności gospodarczej? Chodzi o wyrejestrowanie pracowników z ubezpieczeń oraz złożenie skorygowanych dokumentów rozliczeniowych – muszę wykazać zerowe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) zobowiązują płatników składek do zgłaszania wszelkich zmian danych, jakie nastąpiły w stosunku do danych wykazanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS, a także korygowania stwierdzonych w nich nieprawidłowości. O wszelkich zmianach w stosunku do uprzednio zgłoszonych danych płatnik składek powinien zawiadomić zakład w terminie siedmiu dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. Dotyczy to zarówno zmiany takich danych jak np. zmiana adresu zamieszkania, jak i stwierdzonych nieprawidłowości (np. niewłaściwa data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych).

Korekta danych zachodzi wówczas, gdy poprawia się lub usuwa błąd w danych, który został popełniony we wcześniej złożonych dokumentach ubezpieczeniowych. Przy korekcie dokumentu zgłoszeniowego zmiana danych ma charakter wsteczny, tj. od daty wynikającej z poprzednio złożonego dokumentu zgłoszeniowego. Co więcej, w ustawie systemowej jest mowa o składaniu korygujących lub brakujących dokumentów przez płatnika składek, a w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących bądź brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, o dokonywaniu przez zakład korekty danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek. Wraz z rozwiązaniem spółki cywilnej traci ona możliwość występowania w obrocie prawnym. Osoby będące uprzednio jej wspólnikami co do zasady nie posiadają już legitymacji do dokonywania czynności prawnych w jej imieniu. Z tego względu możliwość skutecznego dokonania korekt budzi wątpliwości.

Jednak można się pokusić o analogię do rozwiązania przyjętego w ordynacji podatkowej. Byli wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej mogą korygować rozliczenia podatkowe składane w okresie działalności spółki, a także występować o zwrot ewentualnej nadpłaty podatków. Ustawa systemowa nie zakazuje wprost dokonywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych po fakcie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przez podmiot wykreślony (w przypadku spółki cywilnej przez jej byłych wspólników). Nie ma jednak wątpliwości, że przepisy ordynacji podatkowej w tym zakresie nie znajdują wprost zastosowania do należności z tytułu składek. Skoro jednak art. 115 ordynacji podatkowej wprowadza nieograniczoną odpowiedzialność byłych wspólników m.in. spółki cywilnej za zobowiązania podatkowe (a na mocy odesłania z ustawy systemowej za składki na ubezpieczenia społeczne) spółki również po jej rozwiązaniu, wydaje się, że ustawodawca powinien konsekwentnie umożliwić byłym wspólnikom tychże spółek złożenie korekt deklaracji.

Zatem rozstrzygnięcie tej kwestii w praktyce nie jest proste, a odmowa przyjęcia korekt dokumentów złożonych przez byłego wspólnika spółki cywilnej powinna wyjaśniać przyczyny uznania braku po jego stronie uprawnień do takich czynności.

Podstawa prawna


Pozostało jeszcze 71% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane