Prezes powołany przez Radę Nadzorczą, któremu uchwałą przyznano ryczałt za posiedzenia zarządu, ale ma też umowę o pracę na stanowisku prezesa, podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z obydwu tych tytułów.
Tak wynika z decyzji nr 11/01/I/2015 Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, którą opublikowała centrala funduszu. NFZ uznał za nieprawidłowe stanowisko firmy, która nie chciała płacić składki za ryczałty. Przyznał, że gdyby prezes miał uchwałą przyznane wynagrodzenia, ale nie byłaby z nim zawarta umowa o pracę ani cywilnoprawna, to nie podlegałby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu.
– Interpretacja ta wiąże bezwzględnie wyłącznie organ, który ją wydał, i danego wnioskodawcę. Jednak obowiązek jej stosowania także w innych sprawach można wywodzić z art. 32 ust. 1 konstytucji, który stanowi o równości wobec prawa, oraz z zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Ten drugi akt nakazuje organom prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej – wskazuje Marcin Pieklak z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.