Od 2 stycznia 2016 r. dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia można również wykorzystywać w wymiarze godzinowym (np. po cztery godziny w czterech różnych dniach).
– Dotychczas nie obserwujemy zainteresowania tym zagadnieniem, choć to rozwiązanie korzystne dla zatrudnionych – zauważa Izabela Zawacka, radca prawny, wspólnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.
Brak wiedzy w tym zakresie może przynieść wymierne skutki dla pracowników. Jeśli w pierwszym wniosku (w danym roku kalendarzowym) wskażą oni, że chcą wykorzystać np. jeden dzień wolnego, nie będą mogli już pozostałego wymiaru wybrać w godzinach (a więc np. po dwie godziny w czterech różnych dniach). Zgodnie ze zmienionym art. 188 k.p. o sposobie wykorzystania omawianego zwolnienia w danym roku kalendarzowym pracownik decyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego wolnego. Jeśli zatrudniony wnioskuje w nim o udzielenie wolnego w dniach, to taki (a nie godzinowy) sposób wykorzystania zwolnienia obowiązuje go przez cały rok kalendarzowy. Nieznajomość przepisów w tym zakresie może zatem skutkować tym, że w dalszej części roku rodzic nie będzie mógł skorzystać z wolnych godzin, np. aby uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego, przedstawieniu z udziałem dziecka lub w razie innej nagłej i krótkotrwałej potrzeby opieki.
Z kolei dla pracodawcy decyzja pracownika w omawianej kwestii nie powinna mieć większego znaczenia. – Teoretycznie bardziej wymagające może być ewidencjowanie godzin zwolnienia, a nie pełnych dni. W praktyce nie powinno to jednak wywołać znaczących kłopotów – podkreśla Izabela Zawacka.
Wskazuje, że problematyczny może być jedynie przypadek, gdy zatrudniony wnioskował o zwolnienie w wymiarze np. dwóch godzin, a w praktyce był nieobecny w pracy przez trzy.
– Wydaje się, że w takiej sytuacji tę jedną dodatkową godzinę podwładny będzie musiał odpracować – dodaje.
Zgodnie ze zmienionym (w 2013 r.) art. 151 par. 21 k.p. czas odpracowania zwolnienia od wykonywania obowiązków (udzielonego pracownikowi w celu załatwienia spraw osobistych) nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.