Senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłoszą poprawki do ustaw zdrowotnych. Proponowane zmiany wprowadzają m.in. uprawnienia dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej - poinformował w czwartek wieczorem PAP rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb.

Jak podkreślił, wprowadzenie poprawek zaproponowała minister zdrowia Ewa Kopacz podczas czwartkowego spotkania kierownictwa resortu z przedstawicielami senackiej komisji zdrowia i klubu PO. Zmiany wprowadzają m.in. uprawnienia pracowników zoz-ów do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Gołąb dodał, że poprawki zgłoszą senatorowie PO podczas piątkowego posiedzenia senackiej komisji zdrowia. Zaznaczył także, iż były one postulowane przez stronę społeczną.

Związki zawodowe działające w służbie zdrowia zwróciły się w środę do prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prośbą o zawetowanie ustaw zdrowotnych uchwalonych we wtorek przez Sejm.

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Longina Kaczmarska, powiedziała PAP, że jej związek, OPZZ, NSZZ "Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych skierowały do prezydenta pismo z prośbą o pilne spotkanie.

W ocenie związkowców, ustawy o przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, o pracownikach zoz-ów, a także ustawa wprowadzająca reformę są szkodliwe zarówno dla nich jak i dla pacjentów.

Przewodnicząca OZZPiP Dorota Gardias bardzo krytycznie oceniła ustawy zdrowotne. Weto prezydenta to nasz jedyny ratunek - powiedziała. W jej opinii, "nie myśli się o pracownikach ochrony zdrowia, nie myśli się o pacjentach, po prostu idzie wszystko na żywioł, tylko że pacjenci to nie fabryka kubków". Zmęczona pielęgniarka to niebezpieczeństwo dla pacjenta - dodała.

Podobnie wypowiadała się szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman.

Sejm uchwalił we wtorek pakiet sześciu ustaw zdrowotnych autorstwa PO. Zakładają one m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Uchwalone zostały ustawy: o zoz-ach, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia, oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej. Sejm uchwalił także ustawę wprowadzającą reformę. Teraz ustawy trafią do Senatu.

Posłowie zdecydowali, że przekształcenie szpitali w spółki ma odbywać się bez pakietów socjalnych dla pracowników. Odrzucono dwa wnioski mniejszości w tej sprawie. W ustawie znalazły się zapisy gwarantujące pracownikom zatrudnienie w przekształconej placówce, jednak nie określają one warunków zatrudnienia w spółce.