W listopadzie według GUS stopa bezrobocia wyniosła 9,6 proc. (przy takiej samej w październiku); przed rokiem było to 11,4 proc.

"Bezrobocie w 2015 r. kończy się na rekordowo niskim poziomie – 1,5 mln zarejestrowanych bezrobotnych" - podkreślił w rozmowie Bogdan Grzybowski, dyrektor wydziału polityki społecznej, rynku pracy, ubezpieczeń i zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. „Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będzie spadać” - dodał.

Podkreślił, że bezrobocie można zlikwidować na dwa sposoby: tworząc miejsca pracy, ale także tworząc takie prawo, dzięki któremu można "łatwo wyrzucać z rejestru bezrobotnych, tzw. nieaktywnych zawodowo”.

Ekspert OPZZ wyraził jednak nadzieję, że stopa bezrobocia będzie się obniżać nie przez administracyjne wyrzucanie z rejestrów, ale dzięki większym zachętom dla aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych, które doprowadzą do tego, że uzyskają oni pracę. „Mamy nadzieję, że dla pracowników sytuacja będzie się poprawiać” - stwierdził.

Reklama

"To, co nas niepokoi to liczba niezarejestrowanych bezrobotnych – szacujemy ją na pół miliona" - podkreślił. Przypomniał, że - oprócz pół miliona niezarejestrowanych oraz 1,5 mln zarejestrowanych bezrobotnych - co roku na rynek pracy wchodzi ok. 600 tys. absolwentów. „Na dziś jest więc potrzebnych 2,6 mln miejsc pracy” - wyliczył.

Wyraził nadzieję, że sytuację na rynku pracy w 2016 r. złagodzi trochę rządowy program 100 tys. miejsc pracy dla młodych ludzi oraz Narodowa Strategia Zatrudnienia przygotowywana przez PiS, która - jak zadeklarował - przez OPZZ jest oceniana "dosyć pozytywnie".

Reklama

Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, b. wiceminister pracy Jacek Męcina podkreślił, że projektując, jaki na rynku pracy będzie 2016 r., trzeba podkreślić, że lata 2014 i 2015 były dobre. „Bezrobocie rejestrowane spadło łącznie o 3,6 pkt. proc.” - przypomniał w rozmowie z PAP.

„Na koniec 2015 r. liczymy na wynik jednocyfrowy, a więc 9,9 proc., najwyżej 10 proc. i to jest dobra podstawa, żeby poprawa następowała także w 2016 r.” - powiedział. W ocenie eksperta Lewiatana, jeśli nie ulegnie zmianie prognozowany wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. PKB, to bezrobocie będzie dalej spadać. "Należy jednak pamiętać o zmianach wchodzących w 2016 r – ozusowaniu umów zleceń i zmianach w umowach okresowych" – zaznaczył.

Męcina podkreślił, że poprawia się sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. „Będziemy mieli po raz pierwszy bezrobocie młodych poniżej 20 proc., czyli zadziałały gwarancje dla młodych i szereg innych instrumentów" - ocenił.

Jego zdaniem obecnie priorytetem jest poważne zajęcie się osobami długotrwale bezrobotnymi. "I w tym kontekście ważne są zarówno działania urzędów pracy, jak i te podejmowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, z agencjami zatrudnienia”- uznał ekspert.

Ocenił, że zlecanie usług aktywizacyjnych, które objęło prawie 20 tys. osób bezrobotnych, powinno być w perspektywie 2016 r. "co najmniej podwojone". "Przez to bezrobocie długookresowe możemy także ograniczać" – dodał.

Rząd planuje w budżecie na 2016 r., że wzrost tempa inwestycji spowoduje poprawę na rynku pracy i zakłada, że bezrobocie nadal będzie spadać. Stopa bezrobocia pod koniec 2016 r. miałaby wynieść 9,7 proc.