Resort pracy jest przeciwny wprowadzeniu górnego progu dochodowego z kilku powodów. Po pierwsze program 500+ ma mieć charakter powszechny i rodzinny, a dodatkowe kryterium byłoby sprzeczne z tym celem. Ponadto urzędnicy zwracają uwagę, że pieniądze mają być wypłacane na wniosek rodziców, a więc osoby o wysokim statusie materialnym nie muszą o nie występować.

Są też argumenty bardzo praktyczne. Wprowadzenie dodatkowego kryterium dochodów znacząco skomplikowałoby system. Tym bardziej, że projekt ustawy zakłada już istnienie dolnego progu uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (500 zł będzie na nie wypłacane, jeśli dochód w rodzinie nie przekroczy 800 zł na osobę). W efekcie zainteresowani świadczeniem na pierwsze dziecko będą musieli składać dokumenty poświadczające dochód, a urzędnicy będą musieli je zweryfikować. Autorzy projektu szacują, że już przy tej konstrukcji przepisów zatrudnienie w urzędach będzie musiało wzrosnąć o 7 tys. osób w skali całego kraju. Wprowadzenie konieczności weryfikacji wszystkich oświadczeń oznaczałoby potrzebę zatrudnienia kolejnych osób – gdyby wprowadzić górny próg dochodowy, urzędy musiałyby weryfikować dochody ok. 2,7 mln rodzin.

Trzeci argument przeciwko wprowadzeniu górnego kryterium dotyczy tego, że mógłby powstać spór o to, na jakim poziomie go ustanowić.

Z naszych informacji wynika, że Ministerstwo Finansów nie zamierza ponawiać tej propozycji w ramach dalszych prac rządowych.

– To była sugestia, nie będziemy jej podtrzymywać – usłyszeliśmy w resorcie kierowanym przez Pawła Szałamachę.

Faktycznie w opinii resortu do ustawy nie był to twardo postawiony warunek. „Należy rozważyć wprowadzenie górnego pułapu takiego świadczenia, tj. średnich zarobków na członka rodziny, który uprawniałby do otrzymania takiego świadczenia” – brzmiał fragment dokumentu.

Wcześniej o potrzebie wprowadzenia progu dochodowego wspominał wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Z ekonomicznego punktu widzenia taki ruch ograniczałby koszty. Zgodnie z najnowszą wersją oceny skutków regulacji wypłata 500 zł na dziecko ma kosztować budżet w przyszłym roku 17 mld zł, a od 2017 r. niemal 23 mld zł.

Etap legislacyjny

Konsultacje projektu ustawy