Nowe świadczenie nie będzie wliczane do kryterium dochodowego. Dotyczy to m.in. dodatków mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego.
Przekazany do kolejnego etapu uzgodnień projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawiera dwie istotne zmiany w porównaniu z jego pierwszą wersją. Wynoszące 500 zł świadczenie będą mogły otrzymywać rodziny zastępcze i będzie im przysługiwać na każdego małoletniego, który znajduje się pod ich opieką. Ponadto potwierdziły się nasze informacje dotyczące tego, że uzyskanie tego typu wsparcia będzie neutralne w stosunku do innych rodzajów pomocy finansowej, którą mogą otrzymywać osoby mające dzieci. Nowe świadczenie nie będzie stanowiło dochodu przy ustalaniu do niej uprawnień, mimo że takie rozwiązanie budzi wiele zastrzeżeń.
Promocja bierności