Regulamin zyskał aprobatę na posiedzeniu ambasadorów 27 państw UE - poinformowały źródła z francuskiego przewodnictwa. Jutro porozumienie to powinni potwierdzić ministrowie spraw wewnętrznych, którzy spotkają się w Luksemburgu.

Celem negocjowanego od trzech lat regulaminu jest zniesienie barier, które utrudniają egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego w Unii Europejskiej. Zgodnie z regulaminem wszystkie decyzje sądów narodowych dotyczące obowiązku alimentacyjnego będą szybciej dostępne i uznawane w całej UE, tak by przyspieszyć egzekwowanie wypłacania alimentów.

"W niektórych krajach UE 80 proc. obowiązków alimentacyjnych nie jest respektowanych"

"W niektórych krajach UE 80 proc. obowiązków alimentacyjnych nie jest respektowanych" - powiedziały źródła francuskie. Jak dodały, chodzi nie tylko o przypadki dzieci rodziców rozwiedzionych, lecz przede wszystkim o rodziny osób samotnie wychowujących dzieci. Szacuje się, że w samej Francji jedno na dwoje przychodzących na świat dzieci żyje w rodzinach z jednym rodzicem.

Regulamin przewiduje m.in. darmową pomoc prawną, gdy chodzi o procedury związane z egzekwowaniem obowiązku alimentacyjnego od rodzica dziecka poniżej 21 roku życia.

Regulamin ma też ułatwić wskazywanie, którego kraju prawo czy sąd są kompetentne do rozpatrywania tego czy innego przypadku dotyczącego procedury alimentacyjnej bądź związanej z nią procedury uznawania ojcostwa, kiedy zainteresowane osoby w rożnych krajach UE.