Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2008 r. wyniosła 1.376,6 tys. osób.

GUS podał, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 240 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 47,7 tys. więcej niż w sierpniu 2008 r. i o 13 tys. więcej niż przed rokiem).

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 180,4 tys. osób, tj. 75,1 proc., stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem: 78,7 proc., przed rokiem: 77,0 proc.).

We wrześniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 105,3 tys. ofert pracy

We wrześniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 105,3 tys. ofert pracy (przed miesiącem 98,8 tys., przed rokiem 106,4 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 73,8 tys. osób.

Z danych na koniec września 2008 r. wynika, że 236 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 15,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,4 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 133 zakładów, 5,8 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,4 tys. osób).