W październiku ZUS przekazał do funduszy 652,91 mln zł w gotówce i obligacjach, z czego 627,41 mln zł w gotówce.

We wrześniu ZUS przekazał do funduszy 1451,77 mln zł w gotówce i obligacjach, z czego 1434,78 mln zł w gotówce.

Od początku roku ZUS przekazał do funduszy 15.082,57 mln zł w gotówce a razem z obligacjami 15.994,61 mln zł.

ZUS nadal przekazuje OFE bieżące składki, natomiast zaległości reguluje poprzez emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje, zgodnie z ustawą o spłacie zadłużenia wobec funduszy emerytalnych.