Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie powinien być zmuszany do odkładania na emeryturę. Twierdzą tak posłowie Kukiz’15, którzy złożyli do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (a dokładniej art. 8).
Obecne regulacje przyjmują fikcję, że wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym od dnia zawiązania spółki aż do momentu jej likwidacji.
W ocenie wnioskodawców to niesprawiedliwe rozwiązanie. Tym bardziej że taka fikcja nie jest stosowana do wspólników wieloosobowych spółek z o.o. – Tworzy to sytuacje, w której aby wyłączyć obowiązek odprowadzania składek i uzyskać bardziej opłacalny, korzystniejszy sposób objęcia ubezpieczeniem, wystarczy, że wspólnik przekaże jeden udział w spółce jednoosobowej osobie trzeciej – wskazują w uzasadnieniu posłowie. I proponują zmianę, aby pokrzywdzona ich zdaniem grupa nie musiała odprowadzać składek. A co z tymi, którzy chcą odkładać na emeryturę? Z projektu nowelizacji wynika, że wystarczy, iż złożą stosowny wniosek do oddziału ZUS.
Posłowie PiS wymijająco odpowiadają na pytanie, czy istnieje szansa na szybkie uchwalenie ustawy. Wskazują, że dopiero jak projektem zajmie się komisja, będzie można dokładnie go ocenić.
Etap legislacyjny
Projekt wpłynął do Sejmu