Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie prowadzi działalności gospodarczej, więc nie powinien być zmuszany do odkładania na emeryturę. Twierdzą tak posłowie Kukiz’15, którzy złożyli do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (a dokładniej art. 8).
Obecne regulacje przyjmują fikcję, że wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym od dnia zawiązania spółki aż do momentu jej likwidacji.