Od 2016 r. nieubezpieczone matki będą otrzymywały stałą pomoc po urodzeniu dziecka, a wyższe dochody nie zawsze już będą pozbawiać zasiłku rodzinnego.
Zanim zacznie obowiązywać rządowy program przewidujący wprowadzenie 500 zł na drugie i kolejne dzieci, na rodziców już czekają inne zmiany, które pomogą im pokryć koszty wychowania potomków. Dzięki nowym przepisom trafi do nich więcej pieniędzy. Usprawniony zostanie też proces przyznawania świadczeń.
Nowe regulacje wynikają z trzech aktów prawnych.
Pierwszy to ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 995). Wprowadza ona zasadę złotówka za złotówkę, zgodnie z którą przekroczenie kryterium dochodowego nie będzie automatycznie oznaczało utraty całego zasiłku i dodatków na dziecko.
Kolejnym jest ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1359), która zakłada elektronizację procesu ubiegania się i przyznawania pomocy finansowej na dzieci, tak aby można było składać wnioski przez internet. Część danych potrzebnych do wydania decyzji gmina będzie pozyskiwała samodzielnie, bo zyska dostęp do rejestrów prowadzonych przez urzędy skarbowe, ZUS i bazy orzeczeń o niepełnosprawności
I wreszcie ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1217) poszerzająca katalog form pomocy o świadczenie rodzicielskie. Mogą na nie liczyć ci rodzice, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Będzie ono niezależne od kryterium dochodowego. Ustawa zmienia też zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego osobom ubezpieczonym w KRUS. Zamiast jednorazowego świadczenia otrzymają 1 tys. zł stałego, miesięcznego wsparcia. Dzięki tej ustawie każdy rodzic będzie miał przez pierwszy rok życia dziecka zapewnione wsparcie finansowe z budżetu państwa.
Na nowych rozwiązaniach zyskają osoby, które nie tylko pierwszy raz będą starały się po nowym roku o świadczenia rodzinne, ale też te, którym w listopadzie gmina odmówiła ich przyznania na nowy okres zasiłkowy z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Gdy złożą wniosek w styczniu, ich zarobki zostaną ponownie przeliczone na podstawie procedury złotówka za złotówkę i może się okazać, że teraz zasiłek i dodatki do niego będą im przysługiwać.
Z kolei ze świadczenia rodzicielskiego będą mogły skorzystać nie tylko matki, które urodzą dziecko dopiero w przyszłym roku. Przepisy przejściowe zakładają bowiem, że 1 tys. zł będzie mógł trafić również do osób, których potomek przyszedł na świat w kończącym się właśnie 2015 r. Oczywiście w takich przypadkach świadczenie będzie wypłacane przez krótszy czas, bo gdy np. dziecko urodziło się w lipcu br. pieniądze będą się należały do lipca 2016 r. Podobne przepisy przejściowe będą obowiązywać również matki rolniczki, których dzieci przyszły na świat w tym roku.