Każde państwo członkowskie ma prawo do swobodnego kształtowania systemu wspierania rodzin wychowujących dzieci.

.