■  BEZROBOCIE SPADA. W lipcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,2 proc. W porównaniu do czerwca spadła o 0,2 proc. Niższe bezrobocie zanotowano w 15 województwach. W końcu lipca było 1 855,6 tys. bezrobotnych. W porównaniu do końca czerwca 2007 r. to mniej o 39,4 tys. osób (2,1 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych obniżyła się o 453,7 tys. osób, tj. o 19,7 proc. Największy spadek odnotowano w województwach dolnośląskim - o 3,3 proc. (o 4,7 tys. osób) i pomorskim - 3,3 proc. (o 3,4 tys. osób). Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2007 r. wyniosła 104,8 tys. i w porównaniu do czerwca 2007 r. spadła o 12,2 tys.

Więcej www.mps.gov.pl

■  NIEMIECKI RYNEK PRACY NIE DLA POLAKÓW. Rządząca w Niemczech partia CDU wykluczyła możliwość otwarcia przed 2011 rokiem niemieckiego rynku pracy dla pracowników z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Niemcy są niechętni zwłaszcza pracownikom nisko kwalifikowanym, opowiadają się jednak za wysoko wykwalifikowanymi. Niemiecki rząd zamknął swój rynek pracy dla pracowników z nowych krajów UE, z wyjątkiem Malty i Cypru, do 2007 roku, a potem przedłużył blokadę do maja 2009 r. Może to uczynić na kolejne dwa lata, ale musi to uzasadnić przed Komisją Europejską.

■  PRZEJĘCIE AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ. Największa w Małopolsce agencja pracy tymczasowej, spółka Benefit w Krakowie, została przejęta przez austriacką firmę branżową Trenkwalder & Partner. Po przejęciu krakowskiego partnera firma będzie zajmować siódme miejsce wśród agencji pracy tymczasowej w Polsce, z 2,5 tys. pracowników tymczasowych. Zdaniem przedstawiciela firmy, rynek pracy tymczasowej w Polsce jest już ustabilizowany, dominują na nim międzynarodowe koncerny. Jego wartość określana jest na około 1,5 mld zł. Agencje pracy tymczasowej zatrudniają w naszym kraju około 300 tys. osób, co stanowi 1,5 proc. wszystkich zatrudnionych. Dla porównania w Holandii czy Wielkiej Brytanii segment ten zajmuje 5-7 proc. rynku.

■  LEKARSKI EGZAMIN 10 LISTOPADA. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogłosiło terminy Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w sesji jesiennej 2007. Egzaminy te odbędą się: LEP - 10 listopada o godz. 11, a LDEP - 6 października również o godz. 11. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy zostanie zorganizowany w sześciu ośrodkach: Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Łodzi, natomiast LEP w jedenastu: Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Wszyscy dopuszczeni do egzaminu zostaną pisemnie powiadomieni przez Centrum Egzaminów Medycznych o jego terminie i miejscu.

Więcej www.pulsmedycyny.pl

■  LEKTURY PODPISANE. Wicepremier, minister edukacji podpisał nowe rozporządzenie w sprawie kanonu lektur. Znalazły się w nim lektury, o których MEN informowało w ubiegłym tygodniu: wiersze Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego oraz fragmenty „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Ponadto lista lektur została poszerzona o „Sklepy Cynamonowe” Brunona Schulza oraz „Zapiski więzienne” kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poprzednie rozporządzenie ministra edukacji w sprawie lektur zostało 24 lipca uchylone przez Radę Ministrów.