Podkreśliła, że OZZPiP, OPZZ, NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych skierowały do prezydenta pismo z prośbą o pilne spotkanie.

W ocenie związkowców, ustawy o przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, o pracownikach ZOZ-ów, a także ustawa wprowadzająca reformę są szkodliwe zarówno dla nich jak i dla pacjentów.

"Weto prezydenta to nasz jedyny ratunek"

Przewodnicząca OZZPiP Dorota Gardias bardzo krytycznie oceniła ustawy zdrowotne. "Weto prezydenta to nasz jedyny ratunek" - powiedziała wczoraj. W jej opinii, "nie myśli się o pracownikach ochrony zdrowia, nie myśli się o pacjentach, po prostu idzie wszystko na żywioł, tylko że pacjenci to nie fabryka kubków". "Zmęczona pielęgniarka to niebezpieczeństwo dla pacjenta" - dodała.

Podobnie wypowiadała, się szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman.

Sejm uchwalił pakiet sześciu ustaw zdrowotnych autorstwa PO

Sejm uchwalił wczoraj pakiet sześciu ustaw zdrowotnych autorstwa PO. Zakładają one m.in. obligatoryjne przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, przekazanie całości ich kapitału samorządom oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

Uchwalone zostały ustawy: o ZOZ-ach, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia, oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej. Sejm uchwalił także ustawę wprowadzającą reformę. Teraz ustawy trafią do Senatu.

Posłowie zdecydowali, że przekształcenie szpitali w spółki ma odbywać się bez pakietów socjalnych dla pracowników. Odrzucono dwa wnioski mniejszości w tej sprawie. W ustawie znalazły się zapisy gwarantujące pracownikom zatrudnienie w przekształconej placówce, jednak nie określają one warunków zatrudnienia w spółce.

Nie przyjęto też poprawki Lewicy, zgodnie z którą, pracownicy mogliby otrzymywać akcje stanowiące 15 proc. kapitału zakładowego spółki.

Posłowie opowiedzieli się za wydłużeniem czasu pracy pracowników ZOZ-ów

Uchwalając ustawę o pracownikach ZOZ-ów, posłowie opowiedzieli się za zrównaniem czasu ich pracy, a tym samym wydłużeniem czasu pracy m.in. radiologów, patomorfologów, pracowników prosektoriów i medycyny sądowej, którzy do tej pory pracowali 5 godzin dziennie.

W myśl ustawy czas pracy pracowników ZOZ-ów nie może przekraczać 7 godz. 35 min dziennie, a w przypadku pracowników technicznych, obsługi, gospodarczych i administracyjnych - 8 godz. dziennie.

Sejm przyjął także poprawkę pozwalającą na wydłużenie czasu pełnienia dyżuru medycznego w nagłych okolicznościach, przy braku możliwości zapewnienia opieki pacjentom. Posłowie zdecydowali, że przedłużenie dyżuru może nastąpić pod warunkiem udzielenia równoważnego okresu odpoczynku bezpośrednio po dyżurze, a jeśli to niemożliwe, nie później niż w czternastej dobie po naruszeniu wymaganego czasu odpoczynku.